Kriostaty

Kriostaty są to urządzenia do utrzymywania stałej, niskiej temperatury. Najprostszym jest naczynie Dewara napełnione substancją chłodzącą, np.: lodem, acetonem, kriohydratami, mieszaniną zestalonego ditlenku węgla z alkoholem, ciekłym azotem, toluenem, ciekłymi gazami wrzącymi pod ciśnieniem lub zestalonymi gazami. Konstrukcja kriostatu powinna zapewnić ograniczenie dopływu ciepła z zewnątrz — jako izolację od otoczenia stosuje się próżnię, w której umieszcza się do kilkudziesięciu ekranów refleksyjnych (tzw. superizolacja).

Gama oferowanych przez nas urządzeń składa się z termostatów grzewczo-chłodzących o temperaturach przechowywania próbek od -90°C do 200°C. Pojemności w zależności od modelu wąchają się od 2,50 l do 30l.

Parametry niektórych dostępnych u nas kriostatów grzewczo chłodzących mogą Państwo znaleźć wybierając poszczególne produkty poniżej. Producentem oferowanych kriostatów jest znana i ceniona firma HUBER.

Prostsze naczynia Dewara, kriostaty do przechowywania próbek w ciekłym azocie znajdują się w kategorii „Zbiorniki na ciekły azot”.