Instalacja kalorymetru Parr Instrument Company

Instalacja kalorymetru Parr Instrument Company 6100 w firmie SARPI Veolia - Dabrowa Gornicza. Kalorymetr będzie służył do optymalizacji procesu spalania odpadów w piecu.

Zadanie stawianie przed urządzeniem to określenie wartości kalorycznej różnego rodzaju odpadów. To już drugie tego typu, które dostarczyliśmy dla klienta.

Zapraszamy do odwiedzenia kalorymetrów na naszej stronie.