Niepewność pomiarów analitycznych w przykładach

Zapraszamy na warsztaty
które odbędą się w dniach 14 i 15.12.2021 
w siedzibie firmy Donserv ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa
Warsztaty prowadzone przez: prof. dr hab. inż. Edmunda Kacę
Prowadzący warsztaty, wspólnie z uczestnikami warsztatów, dokonają analizy i obliczeń niepewności pomiarów w ramach zadań analitycznych wybranych z zadań zgłoszonych i zadań wskazanych przez uczestników warsztatów. Każdy uczestnik może zgłosić jedno zadanie.  Każdy z uczestników może również wskazać zadanie z następującego zestawu zadań analitycznych:
1.Kalibrowanie standardu (z użyciem kolby miarowej) 
2.Mianowanie roztworu NaOH (miareczkowanie) 
3.Miareczkowanie kwasowo-zasadowe 
4.Obliczanie niepewności pomiaru gęstości 
5.Obliczanie niepewności pomiaru stężenia białka w materiale metodą Kjeldahla 
6.Obliczanie niepewności pomiaru temperatury 
7.Obliczanie niepewności pomiaru zawartości wody metodą Karla Fishera 
8.Obliczanie niepewności stężenia chloru 
9.Oznaczanie uwalniania kadmu z wyrobów ceramicznych metodą Atomowej spektrometrii absorpcyjnej 
10.Oznaczanie włókna surowego w paszach zwierzęcych 
11.Oznaczanie zawartości siarki całkowitej w próbce węgla kamiennego. Metoda oznaczania automatycznymi analizatorami z detekcją IR 
12.Szacowanie niepewności na podstawie wewnętrznych badań walidacyjnych. Oznaczanie pestycydów fosforoorganicznych w chlebie (chromatografia gazowa) 
13.Oznaczanie ciepła spalania 
14. Oznaczanie zawartości wilgoci w materiale  
15. Oznaczanie zawartości popiołu w węglu kamiennym  

 

Analizy i obliczenia niepewności będą dotyczyć co najmniej czterech zadań analitycznych zgłoszonych lub wybranych. Obliczenia niepewności wg programów w EXCEL będą poprzedzone: 

1)Specyfikacją - Określeniem menzurandu, czyli tego, co jest mierzone oraz wyrażeniem ilościowym odnoszącym wartość mierzoną do parametrów, od których ona zależy,
2)Identyfikacją i analizą źródeł niepewności, 
3)Kwantyfikacją niepewności składowych, z wykorzystaniem diagramu przyczynowo - skutkowego i dostępnych danych 
4)Omówieniem możliwych podejść do obliczania niepewności pomiarów w zadaniu i wyborem jednego z podejść.

Po zakończeniu obliczeń niepewności nastąpi dyskusja uzyskanego wyniku (budżetu niepewności), a następnie przejście do kolejnego zadania.  

Uczestnicy otrzymają materiały z wykładów  oraz certyfikat uczestnictwa.

W trakcie warsztatów uczestnicy posługują się własnymi komputerami z oprogramowaniem MS Excel.

 

Koszt uczestnictwa: 1200 pln netto  

                                       1476 pln brutto

Dla uczestników naszych innych szkoleń specjalna cena – prosimy o kontakt.

 

W programie również wieczorne spotkanie integracyjne z niespodzianką.

(koszty posiłków w trakcie wykładów oraz wieczornego spotkania w cenie)

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: warsztaty|donserv.pl| |warsztaty|donserv.pl lub poprzez wypełnienie formularza on-line

Zgłoszenia zadań prosimy nadsyłać do 25 11 2021

•Kontakt:

W sprawie szczegółów dotyczących uczestnictwa, prosimy o kontakt z panią Patrycją Radzewicz  e-mail:warszaty|donserv.pl| |e-mail: warszaty|donserv.pl tel. 602455795 lub z biurem firmy tel 22 863 19 30 lub z naszymi przedstawicielami handlowymi.