Szkolenie produktowe INTEGRA Biosciences

20.09.2023

Siła globalnej współpracy: Szkolenie produktowe INTEGRA Biosciences w Szwajcarii.W zeszłym tygodniu Integra Biosciences zorganizowała niezwykłe szkolenie produktowe w zapierających dech w piersiach krajobrazach Szwajcarii. W zeszłym tygodniu Integra Biosciences zorganizowała niezwykłe szkolenie produktowe w zapierających dech w piersiach krajobrazach Szwajcarii.

O Integra Biosciences: Dla tych, którzy mogą nie być zaznajomieni, Integra Biosciences jest liderem w dziedzinie precyzyjnych rozwiązań do pracy z cieczami (liquid handling), konsekwentnie przesuwając granice nauki. Nasza misja? Umożliwienie naukowcom i badaczom dokonywania zmian na świecie poprzez precyzję i dokładność.

Najważniejsze informacje o programie szkolenia produktowego:
- Najnowocześniejsze informacje o produktach: Zagłębiliśmy się w najnowszą ofertę produktów takich jak VIAFLO 96 i 384, ASSIST PLUS czy MINI 96, badając ich możliwości i zastosowania w różnych aplikacjach.
- Praktyczna nauka: trening z całą gamą urządzeń pozwolił zdobyć praktyczne doświadczenie w rzeczywistych scenariuszach.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i trenerom, którzy sprawili, że to wydarzenie było bardzo produktywne i pouczające.

The power of global collaboration: Integra Biosciences product training in Switzerland. Integra Biosciences held an extraordinary product training in the breathtaking landscapes of Switzerland last week.

About Integra Biosciences: For those who may not be familiar, Integra Biosciences is a leader in precision liquid handling solutions, consistently pushing the boundaries of science. Our mission? To enable scientists and researchers to make a difference in the world through precision and accuracy.

Product Training Program Highlights:
- State-of-the-art product information: We delve into the latest product offerings, exploring their capabilities and applications in a variety of applications.
- Hands-on learning: training with a range of equipment allowed us to gain practical experience in real-world scenarios.

Thank you to all the speakers and trainers who made this event very productive and informative.