Unikalna Suszarka UF2500 Memmert

01.12.2023

Ogromny krok naprzód z Donserv!
Z dumą informujemy, że właśnie dostarczyliśmy wyjątkową suszarkę UF2500 od Memmert GmbH + Co. KG – największą w historii! Ta unikalna suszarka, specjalnie zaprojektowana na zamówienie, to wyraz naszego zaangażowania w innowacje i satysfakcję klienta.
Serdeczne gratulacje dla Jacek Thomann odpowiedzialnego za ten projekt oraz Mariusz Ptaszyński managera produktu, oraz ogromne podziękowania dla Memmert GmbH + Co. KG za bezbłędną współpracę. Razem, budujemy nowe standardy w technologii suszenia!

A tremendous leap forward with Donserv!
With pride, we announce the successful delivery of the exceptional UF2500 dryer from Memmert GmbH + Co. KG – the largest in history!  This unique dryer, specially designed to order, is a testament to our commitment to innovation and customer satisfaction.
Heartfelt congratulations to Jacek Thomann, responsible for this project, and Mariusz Ptaszyński, the product manager, and immense thanks to Memmert GmbH + Co. KG for flawless collaboration. Together, we are setting new standards in drying technology!