Zaproszenie na warsztaty

15.10.2024

Termin: 15.10-17.10.2024 r.

Miejsce: Siedziba firmy Donserv Wojciech Kaca
                ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa

Warsztaty prowadzone przez :

prof. dr hab. inż. Edmunda Kacę oraz przedstawicieli firmy Donserv:

Patrycję Radzewicz,

Radosława Kmiecika,

Tomasza Karpetę,

Mariusza Kolbuszewskiego.

W programie:

1.Warsztaty praktyczne z oznaczeń:
- azotu (białka) wg metody Kjedahla,
- tłuszczu wg metody Randalla/Twisselmanna,
- włókna surowego wg metody Weendee/Van Soest,
- chlorków wg metody potencjometrycznej,
- białka, tłuszczu, wilgotności techniką NIR.
2.Niepewność pomiaru (wprowadzenie, źródła niepewności pomiaru i ich wizualizacja – diagram przyczyn i skutków, różne formy niepewności pomiaru).

3.Obliczanie niepewności pomiaru bezpośredniego (wg metody typu A, metody typu B, obliczanie niepewności rozszerzonej, przykłady).

4.Obliczanie niepewności pomiaru pośredniego (równania propagacji niepewności, budżet niepewności, przykłady – miareczkowanie, kalibracja standardu).

5.Niepewności związane z wynikami oznaczeń białka, tłuszczu, włókna oraz chlorków

w produktach spożywczych – praktyczne ćwiczenia warsztatowe:

          - specyfikacji menzurandu (analitu) i procedury analitycznej,
          -  identyfikacji i analizy źródeł i składników niepewności,
          - kwantyfikacji (obliczania) składników niepewności, m. in.  z wykorzystaniem
           autorskiego programu w Excel,
          - obliczania w Excel niepewności złożonej (z wykorzystaniem autorskiego programu
            oraz programu wg EURACHEM),
          - analizy i omówienia uzyskanych wyników.

Uczestnicy otrzymają materiały z wykładów, oprogramowanie służące obliczaniu niepewności pomiarów oraz certyfikat uczestnictwa.

W programie również wieczorne spotkanie integracyjne z niespodzianką!

(koszty posiłków w trakcie wykładów oraz wieczornego spotkania zawarte w cenie warsztatów)

Koszt uczestnictwa: 2800 PLN netto

Przy rejestracji do 31.08.2024: 2400 PLN netto

Przy rejestracji więcej niż jednej osoby z organizacji:

2400 PLN netto

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

 warsztaty|donserv.pl| |warsztaty|donserv.pl lub poprzez wypełnienie formularza on-line.

LINK DO FORMULARZA

W sprawie szczegółów dotyczących uczestnictwa, prosimy o kontakt z Panią Patrycją Radzewicz:

e-mail: warsztaty|donserv.pl| |warsztaty|donserv.pl

tel. 602 455 795