Automatyczny Licznik kolonii Scan 300

Automatyczny Licznik kolonii Scan 300

Scan 300 to automatyczny licznik kolonii, który zawiera podstawowe funkcje do liczenia płytek Petriego. Jest on specjalnie dostosowany do standardowych podłoży mikrobiologicznych: PCA, MRS...

Scan 300 to automatyczny licznik kolonii, który zawiera podstawowe funkcje do liczenia płytek Petriego. Jest on specjalnie dostosowany do standardowych podłoży mikrobiologicznych: PCA, MRS...

  • Minimalny rozmiar wykrytej kolonii: 0,1 mm
  • Kamera: 1 megapiksel - powiększenie x 28
  • Couting na okrągłych płytkach Petriego o Ø 55 - 90 mm

Wszystkie dane, obrazy, zdjęcia i wyniki można eksportować w postaci raportów do druku, sca, pdf, jpg, xls, csv.

Dzięki technologii Dark Field i delikatnemu oświetleniu, kolonie są łatwe do policzenia a operator nie przemęcza wzroku.

Licznik kolonii Scan 300 jest wykorzystywany do badań w instytutach żywności, środowiskowych, farmaceutycznych, kosmetycznych, weterynaryjnych i publicznych.

Oprogramowanie Scan spełnia wymagania FDA, w szczególności dotyczy to podpisów elektronicznych, ścieżek audytu i bezpieczeństwa wyników. Zarządzanie kontami użytkowników jest zintegrowane z oprogramowaniem. Osoba nadzorująca może zarządzać kontami i hasłami, bez konieczności odwoływania się do administratora sieci.

Producent: INTERSCIENCE