Praca

Doradca Techniczno - Handlowy

Miejsce pracy: cala Polska (Biuro zlokalizowane w Warszawie)

Do zadań pracownika należeć będzie:

 • sprzedaż oraz doradztwo techniczne produktów z oferty firmy (kluczowych marek)
 • budowanie relacji z klientami firmy
 • pozyskiwanie nowych klientów
 • realizowanie założonych planów obrotowych
 • przygotowywanie ofert techniczno-handlowych
 • oferowanie usług posprzedażowych
 • dbanie o wizerunek firmy
 • prowadzenie spotkań, szkoleń i prezentacji dla klientów

Oferujemy:

 • atrakcyjny i konkurencyjny system wynagrodzeń (podstawa + premie)
 • system szkoleń wdrażających
 • opiekę i merytoryczne wsparcie podczas samodzielnej pracy
 • niezbędne narzędzia pracy

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu biologicznym, chemicznym lub biotechnologicznym
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • znajomości sprzętu laboratoryjnego
 • znajomości i biegłej pracy w środowisku MS Office
 • znajomości języka angielskiego (technicznego)
 • odpowiedzialności, rzetelności
 • umiejętności skutecznej komunikacji
 • prawa jazdy kat. B
 • dobrej organizacji pracy
 • mile widziane: doświadczenie w kontakcie z klientem, znajomość technik spektrometrycznych w tym NIR

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres info|donserv.pl| |info|donserv.pl

Skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Kaca Donserv z siedzibą w Warszawie (02-495) ul. M. Spisaka 31, e- mail: ochronadanych@donserv.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane do celu przyszłych rekrutacji - prosimy o umieszczenie dodatkowej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojciech Kaca Donserv z siedzibą w Warszawie (02-495) ul. M. Spisaka 31 ,moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Wojciech Kaca Donserv.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, świadczące usługi rekrutacyjne i księgowe, z grupy kapitałowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.