ALCOTEST-RI

ALCOTEST-RI

Rudolph odpowiada na potrzebę producentów alkoholu do dokonywania szybkich, dokładnych pomiarów na różnych etapach procesu produkcyjnego. Rudolph spełnia również wymagania rządowe, dostarczając certyfikowane instrumenty, które utrzymają Twój zakład produkcyjny w pełnej zgodności wymaganiami jednocześnie pozwalając na szybkie i tanie uzyskanie dokładnych wyników.

Rozwiązania do testowania alkoholu do pomiaru mocy alkoholu oraz dodatków do niego

Istnieje wiele wyzwań związanych z pomiarem mocy alkoholu i pomiarem dodatków do niego w alkoholach smakowych. Producenci alkoholu muszą spełnić wszystkie wymagania związane z wytwarzaniem stałego produktu z dodatkowym obciążeniem wytwarzania produktu, który musi być zgodny z rządowymi wytycznymi dotyczącymi pomiarów i etykietowania.

W większości krajów produkcja alkoholu jest ściśle regulowana, a sprawozdawczość podatkowa musi być dokładna. Zalecane przez rząd metody pomiarowe mogą być bardzo powolne, a także wymagać umiejętności laboratoryjnych do wykonania dokładnego pomiaru.

Rudolph odpowiada na potrzebę producentów alkoholu do dokonywania szybkich, dokładnych pomiarów na różnych etapach procesu produkcyjnego. Rudolph spełnia również wymagania rządowe, dostarczając certyfikowane instrumenty, które utrzymają Twój zakład produkcyjny w pełnej zgodności.

Problem – efektywność, regulacje i podatki

Producenci alkoholu działają w konkurencyjnym świecie. Muszą utrzymywać koszty pod kontrolą i utrzymywać wydajną produkcję, aby zapewnić rentowność. Producenci muszą jednak zgłaszać prawidłowe % wartości ABV i muszą to robić w sposób zadowalający władze samorządowe. Wiele rządów wymaga metod testowania, takich jak destylacja produktów złożonych, które są bardzo powolne i mogą znacznie zakłócić produkcję.

wymagania

 

Do łatwego pomiaru mocy alkoholu w przypadku produktów złożonych
AlcoTest-RI® oferuje certyfikowaną metodę zgodną z przepisami rządowymi oraz szybką niecertyfikowaną metodę pomiaru mocy na alkohol lub % ABV. Certyfikowane wyniki mogą być wykorzystywane do celów podatkowych i będą służyć jako metoda wzorcowa. Za pomocą AlcoTest - RI  można mierzyć zawartość alkoholu, bez destylacji, a także odczytywać zawartość cukru, która jest źródłem największej zmiany gęstości w aromatyzowanych napojach alkoholowych. Wystarczy kilka naciśnięć, aby przejść między szybkimi pomiarami dla produktów złożonych a certyfikowaną metodą zgodną z wymaganiami prawnymi.

Zasada działania

Metoda referencyjna– Standardowy pomiar mocy alkoholu – Wódka i podobne produkty. Wódka to mieszanka alkoholu i wody. Gęstość wody i alkoholu jest dobrze znana, więc użytkownik po prostu mierzy próbkę w gęstościomierzu, a wyświetlacz pomiarowy pokazuje % ABV. Różne kraje używają różnych skal, a nawet różnych wyrażeń tej samej skali. AOAC ABV jest używany w USA, OIML ABV jest używany w Europie, Wielka Brytania używa Proof, Kanada używa ABV, a Japoński Departament Podatkowy używa AOAC Proof. To tylko kilka z wielu skal, które można wykorzystać do prezentacji % alkoholu.

Tryb referencyjny

Inne produkty. Trudność z wieloma produktami alkoholowymi polega dziś na tym, że oprócz alkoholu i wody są zawarte  inne składniki w produkcie końcowym. Te inne składniki są ważne, ponieważ dodają niepowtarzalnych smaków i aromatów z poprawą "czucia w ustach". Konsument lubi te dodatkowe składniki, którymi są na ogół cukier i aromaty, ale powodują one przekłamanie stężenia alkoholu i zmieniają pomiar gęstości. Amerykański urząd TTB wymaga destylacji próbki przed pomiarem w gęstościomierzu. Ten proces destylacji jest czasochłonny i może trwać nawet 2 - 3 godziny zgodnie z US TTB. Pod koniec procesu użytkownik ma mieszaninę wody i alkoholu, którą może zmierzyć w gęstościomierzu w taki sam sposób, w jaki mierzyłby alkohol prosty. Dokładność w trybie regulacyjnym zależy od modelu gęstościomierza, wokół którego zbudowany jest Alcotest-RI®.

Tryb produkcji

Dla złożonych napojów alkoholowych  trybie produkcyjnym Alcotest-RI® mierzy również współczynnik załamania światła. Współczynnik załamania światła (RI) jest sprawdzonym pomiarem stosowanym do oszacowania ilości innych składników w próbce i skorygowania pomiaru gęstościomierza pod kątem ich wpływu na % wartości alkoholu. Tryb produkcyjny pozwala użytkownikowi uzyskać wynik w czasie krótszym niż 2 minuty bez wstępnej obróbki próbki. Dokładność w trybie produkcyjnym zależy od próbki, ale często jest porównywalna z wynikami uzyskanymi przy użyciu samodzielnego gęstościomierza i etapu destylacji. Pozwala to na łatwy pomiar stężenia alkoholu

 

Najlepszą rekomendacją dla oferowanych urządzeń są zamieszczone w zakładce referencje oświadczenia wybranych klientów wykorzystujących gęstościomierze firmy Rudolph w swoich laboratoriach, oraz jedyna (na dzień publikacji tego wpisu) taka oferta na rynku gdy gwarantujemy 20 letnie wsparcie serwisowe dla wszystkich urządzeń Rudolph Research Analytical. Utrzymanie zainstalowanych instrumentów w gotowości do pracy, nie tylko przez 20 lat, ale w niektórych przypadkach przez ponad 40 lat jest dla nas normalnością. To długoterminowe zobowiązanie do utrzymania działania oferowanych przez nas urządzeń sprawia, że koszt posiadania, przez cały okres eksploatacji gęstościomierzy, jest jednym z najniższych w segmencie rynku laboratoryjnego.  

Nasi pracownicy są wszechstronnie przygotowani, aby pomóc rozwiązywać ewentualne problemy serwisowe, przeprowadzać kwalifikacje zgodnie z najnowszymi wymaganiami organów kontrolnych i regulacji a także służyć wsparciem i doradztwem aplikacyjnym dla wszystkich oferowanych urządzeń 

W dniu publikacji tego dokumentu nie ma innego producenta przyrządów laboratoryjnych gwarantującego serwis i wsparcie techniczne przez 20 lat.  

Zobacz całą gwarancję serwisową 20 bezpośrednio na stronie producenta -  20 lat gwarancji serwisowej - Rudolph Research Analytical

 

Zmierz  stężenie alkoholu w próbkach złożonych dokładnie i szybko

AlcoTest-RI® został zaprojektowany, aby pomóc osobie odpowiedzialnej za laboratorium alkoholowe zrównoważyć potrzebę zarówno zgodności, jak i rentowności. Regulacje prawne nie dbają o to, ile czasu zajmuje wykonanie pomiarów, nie uwzględniają  ile zasobów jest potrzebnych w procesie zgodności, oczekują po prostu dokładnych wyników wykonanych zgodnie z zatwierdzoną metodą.

Właściciel fabryki jest również zainteresowany dokładnymi pomiarami, ale postrzega laboratorium jako centrum kosztów potrzebne do zapewnienia zgodności i przestrzegania przepisów rządowych, które należy wykonywać przy jak najmniejszych zasobach.

AlcoTest-RI® jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na szybkie wyniki i potrzebę pomiarów o wysokiej dokładności zgodnych z normami rządowymi.

Zmierz  stężwhiskyenie alkoholu w o złożonym składzie -  wódki smakowe, likiery itp

Producenci napojów spirytusowych podlegają na ogół najwyższym stawką podatkowym i odnoszą największe korzyści ze stosowania AlcoTest-RI®. Wraz z niedawną eksplozją wzrostu liczby alkoholi smakowych lub mętnych, możliwość opracowania specjalistycznych metod dla każdego produktu oznacza, że liczba destylacji, które musi wykonać laboratorium, może zostać znacznie zmniejszona. AlcoTest-RI® jest idealnym rozwiązaniem, które w tym pomoże. Zamiast wykonywać 2, 3, a nawet 4 destylacje z partii produktu smakowego , AlcoTest-RI® może zredukować tę liczbę do jednego.

 

 

Winawina

Istnieje wiele niezatwierdzonych, szybkich metod analizy wina. Chociaż zawartość alkoholu w winie nie jest tak istotna w przypadku wina, jak w przypadku napojów spirytusowych, nadal istnieją wymagania regulacyjne. W zależności od kraju może wystąpić punkt powyżej pewnego poziomu alkoholu, w którym zmienia się stawka podatkowa (16,0% ABV w USA). Wytwórnia win musi stosować zatwierdzoną metodę, gdy wytwarza produkt w pobliżu tego punktu. Niektóre z niezatwierdzonych metod są ukierunkowane bardziej na pomiar innych składników wina. Może to zapewnić % ABV, ale nie z dokładnością dostępną dla AlcoTest-RI®.

 

Gotodrinkwe drinki alkoholowe

Wielu odnoszących sukcesy producentów napojów bezalkoholowych rozszerza się na gotowe do picia napoje alkoholowe, RTD. Firmy produkujące napoje tradycyjnie skupiały się na monitorowaniu Brix. Alkohol przesłania tę wartość. Prawidłowa wartość Brix w procesie produkcji napojów jest bardzo ważna dla smaku. Można go utrzymać, korygując zawartość alkoholu w produkcie, zasłaniając pomiar. AlcoTest-RI® rozwiązuje ten problem, mierząc wartość Brix tak, jakby nie było alkoholu.

 

 

 

Aromaty / dodatkiaromaty

Rozwój alkoholi smakowych to szansa dla producentów aromatów. Nowe napoje alkoholowe charakteryzują się stosunkowo krótkimi seriami produkcyjnymi i wysokimi kosztami. Oznacza to, że dostarczanie smaków do tego obszaru może być bardzo opłacalne. Przygotowanie napojów testowych może być bardziej skomplikowane niż w przypadku napojów bezalkoholowych. AlcoTest-RI® eliminuje tę złożoność, czyniąc napoje alkoholowe tak prostymi do pomiaru, jak napoje bezalkoholowe. Co najlepsze, AlcoTest-RI® jest zbudowany na urządzeniu, które jest już wykorzystywane przez firmy zajmujące się aromatami do pomiaru ciężaru właściwego i współczynnika załamania aromatów. Metody przeprowadzania tych testów są zawarte w standardowym AlcoTest-RI®

Rudolph oferuje szeroki asortyment opcji wprowadzania próbek do gęstościomierzy, wszystkie innowacyjne rozwiązania zaprojektowane do pracy z konkretnym zastosowaniem. 

Pionowe wprowadzanie próbki –funkcjonalność gęstościomierzy Rudolph 

d_m_vertical

 

Taki rodzaj wprowadzania próbki jest uniwersalny i zapewnia wygodę zarówno dla prawo jak i leworęcznych użytkowników gęstościomierza. Ponieważ ładowanie próbki odbywa się grawitacyjnie, a pęcherzyki unoszą się na górze strzykawki, ten sposób wprowadzania dodatkowo zmiejsza ryzyko wprowadzenia pęcherzyków gazu do U-rurki. Tłok strzykawki jest łatwiejszy do pchnięcia ze wszystkimi próbkami i istnieje większa kontrola nad strzykawką niż w przypadku wprowadzania poziomego. Takie mocowanie portu wprowadzania próbki daje możliwość wywierania większego nacisku na strzykawkę podczas wstrzykiwania lepkich próbek bez szkody dla operatorów czy ryzyka dla urządzenia. Nie bez znaczenia jest również ułatwienie czyszczenia. Po zakończeniu pomiaru i wyjęciu strzykawki grawitacja zmusi próbkę do opuszczenia komory pomiarowej i wpadnięcia do pojemnika na odpady. Jest to zachowanie przeciwne obserwowanemu w przypadku tradycyjnego wprowadzania poziomego. Wówczas jeśli wężyk prowadzący do pojemnika na odpady był wygięty, próbka wylałaby się do tyłu i wylałaby na stół. Takie rozwiązanie znacznie lepiej zachowuje dysze i korpusy dysz, ponieważ nie ma dodatkowego nacisku wynikającego z ich naciskania podczas ładowania próbki. Cały nacisk rozkłada się na górnej płycie, ograniczając w ten sposób przyszłe koszty konserwacji.

Poziome wprowadzanie próbki – za pomocą strzykawki 

syringe

Jest to najprostsze z możliwych rozwiązań. Próbka jest wprowadzana przez operatora za pomocą strzykawki bezpośrednio do gęstościomierza. Proces napełniania próbką U-rurki może być monitorowany w czasie rzeczywistym na głównym ekranie urządzania przy powiększeniu 2x lub gdy istnieje taka potrzeba z wykorzystaniem powiększenia 6X lub 10X. Takie wprowadzanie próbek pozwala uniknąć pomiaru próbek z pęcherzykami gazu czy innymi cząstkami zaburzającymi pomiar. Po zakończeniu pomiaru wystarczy przepłukać U-rurkę wybranym rozpuszczalnikiem i użyć wbudowanej pompki powietrza do osuszenia komory pomiarowej. 

Takie rozwiązanie dedykujemy szczególnie dla laboratoriów, które wykonują tylko kilka pomiarów dziennie. Użytkownicy, którzy chcą użyć bardzo małych ilości próbki również powinni rozważyć taki sposób wprowadzania - wymagany jest tylko 1 ml próbki. 

Pompa perystaltyczna 

meripump

 

Połączenie pompy perystaltycznej z gęstościomierzem Rudolpha sprawia, że ładowanie i czyszczenie próbek jest szybsze i wygodniejsze. Pompa perystaltyczna pobiera próbkę do gęstościomierza i może również załadować refraktometr. Użytkownik umieszcza końcówkę pobierającą w próbce i uruchamia pompę Peri z wyświetlacza gęstościomierza. Pompa perystaltyczna pobiera próbkę do jednego lub dwóch przyrządów, automatycznie następuje pomiar. Zmierzona próbka jest przemieszczana do odpadów przez następną próbkę lub przez rozpuszczalnik po umieszczeniu końcówki pobierającej w rozpuszczalniku.  

Rozwiązanie to dedykowane jest do laboratoriów pracujących z próbkami o niskiej lepkości, takimi jak napoje oraz użytkownikom, którzy nie mają nic przeciwko wykorzystaniu 50 ml próbki do pomiaru. Potrzebna jest duża ilość próbki, aby zapewnić, że cała poprzednia próbka zostanie usunięta i wymyta z układu pomiarowego wraz z nową próbką. 

LoadAssist® 

 loadassist

Rozwiązanie uniwersalne, ponieważ istnieją dwie opcje ładowania próbki: przez ręczne wstrzyknięcie lub pobranie próbki ze strzykawki przez wbudowaną pompkę perystaltyczną. 

Jest to układ idealny do automatycznego pobierania roztworów do płukania do systemu, dzięki czemu część operacji płukania jest znacznie łatwiejsza. 

Opcja ta umożliwia również pomiar w trybie ciśnienia zwrotnego który jest polecany dla próbek gazowanych. 

Rozwiązanie to nie ma dodatkowych korzyści w wydajności pomiaru w stosunku do wprowadzania poziomego dla doświadczonego użytkownika. Jest to jednak korzystne dla klientów, którzy mają wielu niedoświadczonych użytkowników, ponieważ pompa PeriPump automatycznie wstrzyknie próbkę w ten sam sposób za każdym razem. 

Systemy automatyki AutoFlex  

Stanowią one rozbudowane autosamplery próbek współpracujące z wszystkimi urządzeniami fir,my Rudolph. Obsługa urządzeń z ich wykorzystaniem jest całkowicie automatyczna. Próbka jest mierzona, a dane rejestrowane. W zależności od konfiguracji systemu dane mogą być również drukowane, zapisywane jako plik Excel lub przesyłane do systemu LIMS. Zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą. 

autoflex

Parametry techniczne: 

 • Zakres pomiaru gęstości 0 - 3 g/cm3 
 • Zakres stabilizacji temperatury próbki 0 - 100°C realizowany poprzez układ Peltiera 
 • Zakres ciśnieniowy 0 - 10 bar 
 • Korekta lepkości w całym zakresie pomiarowych 
 • Rodzaje pracy: 
 • pomiar ciągły, 
 • pojedynczy, 
 • wielkokrotny 
 • pomiar w gradiencie temperatury 
 • Technika pomiaru: metoda oscylacyjna, mechaniczna z korektą lepkości i wbudowanym oscylatorem referencyjnym 
 • Zakres pomiarowy
  • gęstość 0-3 g/cm3
  • BRIX 0- 100
  • indeks refrakcji:

W przypadku refraktometru J157 - 1.32 - 1.53

W przypadku refraktometru J457 - 1.26 - 1.70

 • Dokładność
  • BRIX 0.02
  • indeks refrakcji:0.00002
  • Gęstość
 • W przypadku modelu DDM2910 -  0.000 1
 • W przypadku modelu DDM2911 -  0.000 05

W przypadku modelu DDM2911PLUS - 0.000 010

 

 • % ABV
 • W przypadku modelu DDM2910 -  0. 1
 • W przypadku modelu DDM2911 -  0. 5

W przypadku modelu DDM2911PLUS - 0.010

 • Materiały stykające się z próbką: szkło borokrzemowe, teflon, 
 • Wbudowana kamera video umożliwiająca podgląd na celę pomiarową (możliwość np. wykrycia w próbce pęcherzy powietrza), powiększenie 10 X lub obraz w powiększeniu 2x dostępny w trakcie całego pomiaru –skanowanie całej powierzchni u-rurki – bezproblemowe wykrycie pęcherzy. 
 • Automatyczne wykrywanie pęcherzy gazów 
 • Rejestracja obrazu video z skanowania celi pomiarowej  
 • Zatwierdzenie typu (umożliwia wykorzystanie uzyskanych wyników do rozliczeń fiskalnych) 
 • Obudowa odporna na odczynniki chemiczne w tym rozpuszczalniki organiczne takie jak aceton. 
 • Wyświetlacz przekątna 10,4”, 800x600 pikseli, kolorowy, monitor dotykowy o regulowanym kącie nachylenia 
 • System operacyjny Windows & Embedded – gwarantujący pełna zgodność z akcesoriami komputerowymi takimi jak klawiatura, mysz czy dyski sieciowe i drukarki 
 • Intuicyjne oprogramowanie sterujące 
 • 5 portów USB 
 • 2 porty RS 232 
 • 2 karty sieciowe 
 • 32 GB nieusuwalnej pamięci Compact Flash umożliwiającej przechowywanie ponad 100 000 pomiarów 
 • Możliwość zapisu danych na zewnętrznych komputerach lub dostęp z komputerów zewnętrznych do danych na gęstościomierzy bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. 
 • zasilanie 100…240 VAC, 50…60 Hz 
 • zużycie mocy 120 W (maksymalne) 
 • Wymiary 46.61 cm x 29.97 cm  x 35.30 cm  

syringe_injection