QX200 Droplet Digital PCR System

QX200 Droplet Digital PCR System

Cyfrowy system PCR drugiej generacji firmy Bio-Rad zapewnia bezwzględną ocenę ilościową docelowych cząsteczek DNA lub RNA przy użyciu sond do hydrolizy EvaGreen lub TaqMan. Niezrównana czułość i precyzja dla różnych zastosowań.

Droplet Digital™ PCR (ddPCR™) to przełomowa technologia, która zapewnia ultraczułe wykrywanie kwasów nukleinowych i bezwzględną ocenę ilościową. Jest bardzo skuteczny w rozwiązywaniu celów o niskiej kopijności, takich jak warianty alleliczne lub strukturalne, które są poniżej poziomu wykrywalności innych platform. Ta technologia jest obecnie zatwierdzona do stosowania w diagnostyce in vitro.

Dzięki zaawansowanym ofertom multipleksowania technologia ddPCR maksymalizuje liczbę analizowanych obiektów docelowych na dołek bez poświęcania wydajności.

Cechy i zalety:

Bezwzględna kwantyfikacja — zapewnia bezwzględną liczbę kopii docelowego DNA na próbkę wejściową bez potrzeby stosowania krzywych standardowych

Najwyższa precyzja i czułość — wzbogacone stężenie matrycy w kroplach z dodatnim wynikiem docelowym umożliwia wyższą precyzję i czułość niż PCR w czasie rzeczywistym

Usunięcie błędu wydajności PCR — poziomy błędów są redukowane przez usunięcie zależności od wydajności amplifikacji qPCR

Wybrane systemy w technologii ddPCR w ofercie Bio-Rad Laboratories:

QX200 Droplet Digital PCR System

System wyposażony jest w dwa kanały co pozwala na detekcję do czterech targetów.

Zapewnia absolutną kwantyfikację docelowych cząsteczek DNA lub RNA przy użyciu EvaGreen lub sond do hydrolizy TaqMan.

 

Zastosowania systemu QX200 Droplet Digital PCR System:

  • Badania biomarkerów raka i zmienności liczby kopii
  • Wykrywanie patogenów
  • Sekwencjonowanie nowej generacji
  • Analiza ekspresji genów
  • Monitoring środowiska
  • Testowanie żywności

System QX200 dostępny jest w wersji z manualnym generatorem kropli, automatycznym generatorem kropli, w wersji badawczej oraz IVD.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji o produkcie zapraszamy do kontaktu:

Patrycja Radzewicz: patrycja.radzewicz@donserv.pl