Kalorymetry standardowe - niewybuchowe

Kalorymetry standardowe - niewybuchowe

Parametry

6400
Kalorymetr automatyczny
typu Isoperibol

6200 Kalorymetr
typu Isoperibol

6100
Kalorymetr
z plaszczem
kompensowanym

1341 Kalorymetr
standardowy ze zwykłym
płaszczem

6725 Kalorymetr pół
mikro

Czas jednego testu

1 minuta

6 minut

6 minut

25 minut

6 minut

Klasa precyzji pomiaru

0.10%

0,05-0.10%

0,10-0.20%

0.30%

0.40%

Typ kalorymetru

Isoperibol

Isoperibol

Skompensowany

Statyczny

Statyczny

Liczba naczyń

Do 4

Do 4

Do 4

1

Do 4

Typ zamknięcia

Szybkie

Zakręcane

Prób na godzinę

6 - 7
w zależności od wyposażenia

4 - 7
w zależności od wyposażenia

4 - 7
w zależności od wyposażenia

2

3

Typ bomby i naczynia

Stała bomba i naczynie

Ruchoma bomba i naczynie

Ruchoma bomba i naczynie

Ruchoma bomba i naczynie

Ruchoma bomba i naczynie Dewara

Napełnianie naczynia

Automatyczne

Manualne

Napełnianie tlenem

Automatyczne

Półautomatyczne

Półautomatyczne

Manualne

Manualne

Chłodzenie wodą

Wbudowane

Opcjonalne zewnętrzne

Opcjonalne zewnętrzne

Brak

Brak

Czyszczenie bomby

Automatyczne

Manualne

Typ ekranu

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy

Brak

Ekran dotykowy

Pamięć

1000 prób

1000 prób

1000 prób

Brak

1000 prób

Podłączenie drukarki

Ethernet lub USB

Ethernet lub USB

Ethernet lub USB

Brak

Ethernet lub RS232

Podłączenie wagi

Ethernet, lub USB

Ethernet, lub USB

Ethernet, lub RS232C

Brak

Ethernet,lub USB

Podłączenie do Internetu

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Brak

Ethernet

Rozdzielczość
temperatury

0.0001°C

0.0001°C

0.0001°C

0.002°C

0.0001°C

Otoczenie

15 - 30°C

Warunki

Wilgotność <80%

Czystość tlenu

99.5%

Czystość wody

Woda destylowana lub kranowa, 85 ppm lub mniej

Parr 6400 Automatyczny Kalorymetr typu Isoperibol

Aparat ten należy do grupy kalorymetrów automatycznych, zawierający zintegrowany system chłodzenia z zamkniętym obiegiem. Model ten cechuje na stałe zamocowane bomba i naczynie, zaprojektowane w ten sposób by automatycznie napełniać naczy- nie i płaszcz wodą oraz bombę tlenem do uzyskania parametrów początkowych. Dzięki zastosowaniu systemu automatycznego oczyszczania bomby po produktach spalania, długość procesu przygotowania i realizacji testu, skraca się do absolutnego mini- mum. Czas trwania samej próby przy użyciu urządzenia wynosi około jednej minuty co umożliwia laborantowi pracę nawet na 4 stanowiskach jednocześnie.
Produkt spełnia normy: PN-ISO 1928, ASTM D240-02, ASTM D5865-07a, ASTM D1989-92a, ASTM D3286-91, ASTM D4809-06, ASTM D5468-02, ASTM E711-87, ISO 1928:1995, BS 1016-105:1992, DIN 51900
 

Parametry

6400 Kalorymetr automatyczny typu Isoperibol

Czas jednej próby

1 minuta

Powtarzalność (%RSD)

0,10%

Typ kalorymetru

Isoperibol

Liczba naczyń

Do 4

Typ zamknięcia

Szybkie

Prób na godzinę

6 – 8 w zależności od wyposażenia

Typ bomby i naczynia

Półstały cylinder, głowica demontowalna

Naczynie

Stałe

Napełnianie naczynia

Automatyczne

Napełnianie tlenem

Automatyczne

Chłodzenie wodà

Wbudowane

Czyszczenie bomby

Automatyczne

Program

Ekran dotykowy1

Modyfikacje

 

Pamięć

1000 prób

Podłączenie drukarki

Ethernet lub USB

Podłączenie wagi

Ethernet lub USB

Podłączenie do Internetu

Ethernet

Rozdzielczość temperatury

0,0001°C

Otoczenie

15 - 30°C

Warunki

Wilgotność <80%

Czystość tlenu

99,5%

Czystość wody

Woda destylowana lub kranowa, 85 ppm lub mniej

Producent: Parr