Komparatory koloru

Komparatory koloru

W ofercie posiadamy kilkanaście modeli wizualnych kolorymetrów przeznaczonych do ręcznej oceny barwy próbki w trybie transmisji światła przez próbkę.

W ofercie posiadamy kilkanaście modeli wizualnych kolorymetrów przeznaczonych do ręcznej oceny barwy próbki w trybie transmisji światła przez próbkę.

Szczegółowe opisy modeli znajdują się w opisach danej serii.

Producent
Tintometer Ltd ,Lovibond

SERIA

MODEL F

AF710-3

Komparator 3000

Komparator 2000+

Próbka porównywana z wzorcem

Dwoma

Dwoma

Dwoma

Jednym

Droga optyczna

Do 153”

½”; 1”; 5 ¼”

 

 

Tryb pomiaru

Transmisja / odbicie

Transmisja

System optyczny

11 zestawów filtrów szkalnych

5 zestawów filtrów szklanych

Wymienne dyski

Oświetlenie

Wbudowane odpowiednik dziennego z systemem standaryzacji

Wbudowane odpowiednik dziennego

Wbudowane

Oddzielna jednostka

Skale pomiarowe

Lovibond RY, RYBN

AOCS

Rosin - US Naval Stores (ASTM D 509)
Rosin - French (Bordeaux) Colour

ASTM Colour (ASTM D 1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196)

FAC Colour (AOCS Cc13a-43)

Gardner Colour

EBC (European Brewing Convention)

Cholinesterase Activity

Organic Impurities in fine aggegates

Haemoglobin Content of Blood

Carbonisable Substances (Insolubles

ASTM Colour (ASTM D 1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196)

Milk Quality Resazurin Test

Euromarker

Quinizarin (Marked Oils)

Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (ASTM D 1209)

EBC (European Brewing Convention)

International Fruit Juice Union (IFU) Colour

European Pharmacopoeia (EP) Colour

Iodine Colour (DIN 6162)

Gardner Colour

US Pharmacopoeia (USP) Colour