Komparator koloru 2000

Komparator koloru 2000

Komparator 2000+ stanowi prosty kolorymetr manulany. Odczytu barwy dokonuje się poprzez wizulane porównanie barwy zworca ( z dysku LOVIBOND) z próbką. Wbudowany pryzmat komparatora Lovibond®sprowadza optycznie widok szklanego standardu dysku barwnego oraz próbki barwnej w pole widzenia.

Komparator 2000+ stanowi prosty kolorymetr manulany. Odczytu barwy dokonuje się poprzez wizulane porównanie barwy zworca ( z dysku LOVIBOND) z próbką. Wbudowany pryzmat komparatora Lovibond®sprowadza optycznie widok szklanego standardu dysku barwnego oraz próbki barwnej w pole widzenia. Pryzmat jest hermetycznie zamknięty, co zabezpiecza soczewki przed zanieczyszczeniem. Wymiana dysku z wzorcami wykonywana jest bez konieczności otwierania aparatu.

Do dyspozycji użytkownik ma ponad 400 różnych skal barwnych oraz odczyniki w postaci tabletek. Dzięki różnym sposobom umieszcenia kuwet w komorze pomiarowej w bardzo szybki sposób można dopasować długość drogi optycznej w zakresie od 1 do 40 mm dla układu podstawowego, system rozbudowany o moduł Nesslera Lovibond pozwala na wykorzystanie dłuższych dróg optycznych przy użyciu odpowiednich cylindrów Nesslera, jest to istane dla oznaczania stężeń niższych od wartości limitów detekcji Komparatora 2000+.

Zarówno komparator 2000+ jak i Nessleryzer są zaprojektowane w sposób, który pozwala na kompensację mętności lub zabarwienia próbek wody. Każde urządzenie dostępne jest w opcji do używania w świetle dziennym lub w kombinacji ze sztucznym źródłem światła dziennego 2000.

Producent
Tintometer Ltd ,Lovibond

System komparator 2000+ lub komparator 2000+ z układem Neslera pozwalają na pomiary w następujących skalach barwnych.

Skala barwna

Dysk

Zakres pomiarowy

Jednostka

Wymagane kuwety pomiarowe

ASTM Color

4/8

1, 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 units

Comparator 2000+

33 mm cell W680/OG/33

ASTM Color

4/82

0.5, 1, 2, 3, 3.5, 4, 4.5 units

Comparator 2000+

33 mm cell W680/OG/33

Dyed Aviation Gasoline

4/78

Blue, Green, Brown, Purple (min and max of each)

Nessleriser 2250

200 mm cylinders, DB421

Dyed Aviation Gasoline

4/79

Red (min and max)

Nessleriser 2250

200 mm cylinders, DB421

Gardner Colour

4/30AS

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 units

Comparator 2000+

10 mm cell W680/OG/10

Gardner Colour

4/30BS

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 units

Comparator 2000+

10 mm cell W680/OG/10

Pt-Co/Hazen/APHA

4/28

50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mg Pt/l

Comparator 2000+

40 mm cell W680/OG/40

Pt-Co/Hazen/APHA

4/28A

200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mg Pt/l

Comparator 2000+

40 mm cell W680/OG/40

Pt-Co/Hazen/APHA

NSH

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mg Pt/l

Nessleriser 2150

113 mm cylinders AF 306/P

Pt-Co/Hazen/APHA

NSB

70, 85, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 mg Pt/l

Nessleriser 2150

113 mm cylinders AF 306/P

Pt-Co/Hazen/APHA

NSX

50, 60, 70, 80, 100, 150, 200, 250, 300 mg Pt/l

Nessleriser 2150

113 mm cylinders AF 306/P

Pt-Co/Hazen/APHA

CAA

0, 2.5, 5.0, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30 mg Pt/l

Nessleriser 2250

250 mm cylinders DB 420

Pt-Co/Hazen/APHA

CBB

30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 mg Pt/l

Nessleriser 2250

250 mm cylinders DB 420

Pt-Co/Hazen/APHA

1209/1

0, 2.5, 5.0, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30 mg Pt/l

Nessleriser 1209

100 ml cylinders DB 423

Pt-Co/Hazen/APHA

1209/2

30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 mg Pt/l

Nessleriser 1209

100 ml cylinders DB 423

System Komparator 2000+ pozwala na samodzielne złożenie zestawu pomiarowe z urządzenia, jednostki oświetleniowej i dysków barwnych, jednak dla wygody klienta w ofercie posiadamy system komparator 2000+ w postaci zestawów pomiarowych przeznaczonych do konkretnych aplikacji.

Wersja

Zastosowanie w

Skale barwne oraz normy

AF267 Cholinesterase Test Kit

Medycyna I badania kliniczne

Aktywność Cholinesterazy

AF347 Organic Impurities in Fine Aggregates (ASTM C40)

 

Zanieczyszczenia organiczne w drobnych kruszywach

AF353 Haemoglobin content of blood (20 - 130%)

Medycyna I badania kliniczne

Zawartość hemoglobin w krwii

AF508 Insoluble Content of Diesel Engine Oil, 0.2

Petrochemia (oleje i woski)

węglany (nierozpuszcalne), sybstancje zwęglające się (nierozpuszcalne)

AF509C for Marine Diesel Fuel Type F76

Petrochemia (oleje i woski)

ASTM Colour (ASTM D 1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196)

AF626 Marked Oils, Warehouse Test

Petrochemia (oleje i woski)

 

AF706 Resazurin Test Kit

Przemysł spożywczy i browary

Badanie jakości mleka, resazurin test

AF707 Phosphatase in Milk

Przemysł spożywczy i browary

 

Euromarker in Clean Diesel, Roadside Test

Petrochemia (oleje i woski)

Euromarker

Quinizarin in Marked Oils, Roadside Test, 10 - 100

Petrochemia (oleje i woski)

Quinizarin (Oleje znaczone)

AF325 Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Units

Przemysł chemiczny, Tłuszcze spożywcze, Petrochemia (oleje i woski), Woda i ścieki

Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (ASTM D 1209)

AF327 Pt-Co/Hazen/APHA Colour, Low Range, 0 - 70 m

Przemysł chemiczny, Tłuszcze spożywcze, Petrochemia (oleje i woski), Woda i ścieki

Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (ASTM D 1209)

AF328 Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Units

Przemysł chemiczny, Tłuszcze spożywcze, Petrochemia (oleje i woski), Woda i ścieki

Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (ASTM D 1209)

AF329 Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Units

Przemysł chemiczny, Tłuszcze spożywcze, Petrochemia (oleje i woski), Woda i ścieki

Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (ASTM D 1209)

AF330 EBC Colour Scale

Beers, Malts & Caramels

EBC (European Brewing Convention)

AF331 IFU Colour Scale

Przemysł spożywczy i browary

International Fruit Juice Union (IFU) Colour

AF332 EP Colour Scale (Ph Eur Method 2.2.2)

Medycyna I badania kliniczne, Pharmaceuticals & Cosmetics

Kolor zgodny z Farmakopeią Europejską, European Pharmacopoeia (EP) Colour

AF333 Iodine Colour Scale (DIN 6162)

Przemysł chemiczny, Tłuszcze spożywcze

Iodine Colour (DIN 6162)

AF334)

Tłuszcze spożywcze, Petrochemia (oleje i woski

Gardner Colour

AF335 USP Colour Scale

Medycyna I badania kliniczne, Pharmaceuticals & Cosmetics

Kolor zgodny z Farmakopeią Amerykańską

US Pharmacopoeia (USP) Colour