Komory klimatyczne serii HCP Memmert

Komory klimatyczne serii HCP Memmert

Zakres temperatury pracy od +18°C (przynajmniej 7°C powyżej tempertury otoczenia) do +90°C i pojemność od 56 do 241 litrów. Wilgotność regulowana od 20 do 95%RH. Szczegółowe dane techniczne i parametry są zależne od indywidualnych wersji i opcji zgodnie ze szczegółowymi danymi technicznymi produktu znajdującymi się w plikach do pobrania.

Jeśli potrzebujesz komory klimatycznej o temperaturze pracy od +7 °C powyżej temperatury otoczenia do +90 °C, z regulacją wilgotności komora serii HCP Memmert jest nie do pobicia w cenie, wydajności i komforcie pracy. Niemal nieograniczone możliwości programowania profili temperatury dają możliwości stworzenia idealnych warunków środowiskowych dla Twoich próbek.

Komora Klimatyczna HCP Memmert zapewnia:

 • Jednolitą atmosferę i rozkład temperatury dzięki zamkniętej instalacji wentylacyjnej pozbawionej turbulencji w komorze roboczej.
 • Adaptacyjny, cyfrowy wielofunkcyjny mikroprocesorowy kontroler PID.
 • Zintegrowana diagnostyka usterek do kontroli temperatury i wilgotności.
 • 2 czujniki Pt100 klasy A, w 4-obwodowym układzie, wzajemnie oddziaływujące na precyzję pomiaru.
 • Cyfrowy 7-dniowy programator z zegarem czasu rzeczywistego
 • Zintegrowany zegar, każdy segment regulowany od 1 min . do 999 godzin
 • Cyfrowy wyświetlacz wszystkich parametrów zapisanych, takich jak temperatura, dni tygodnia, godziny, wilgotność i inne istotne wartości ustawionych w funkcji set-up.
 • Wartości na wyświetlaczu: od 0,1°C do 99,9°C, oraz 0,5°C od 100°C i wartości rzeczywiste 0,1°C (wyświetlanie LED)
 • Możliwość kalibracji z poziomu kontrolera do trzech dowolnie wybranych wartości temperatury
 • Aktywne nawilżanie i kontrola osuszania powietrza (w zakresie 20-95% ) z cyfrowym wyświetlaczem wilgotności względnej - rozdzielczość wyświetlacza 0,5% , ustawienie dokładności 1 %.
 • Nawilżanie przez generator pary.
 • Zasilanie wodą destylowaną ze zbiornika zewnętrznego.
 • Zintegrowana pamięć jako rejestrator danych dla GLP - do długoterminowej dokumentacji wszystkich istotnych parametrów - 1024 kb.
 • Program pozostaje zarejestrowany nawet w przypadku awarii zasilania.
 • Interfejs równoległy drukarki (w tym zegar czasu rzeczywistego z funkcją daty) dla wszystkich kompatybilnych z PCL3 drukarek do dokumentacji zgodnej z GLP.
 • Interfejs USB do oprogramowania Memmert "Celsius" służący do programowania i dokumentowania
 • Jedna karta chipowa MemoryCard XL z 32 kB pamięci pojemności (do 40 ramp)
 • Jedna karta chipowa (STERICard) do sterylizacji komory roboczej z wartościami stałymi (4 godz./160 °C) bez konieczności usuwania czujników
 • Alarm dźwiękowy i wizualny.
 • Monitorowanie przegrzania typu TWW, klasa ochrony 3.1 lub regulowany ogranicznik temperatury TWB, klasa ochrony 2 - do wyboru w menu.
 • Dźwiękowy i wizualny alarm w przypadku przekroczenia lub zbyt niskiej temperatury, zbyt niskiej wilgotności oraz otwartych drzwi i braku wody w zbiorniku.
 • Dodatkowo zintegrowany alarm nadtemperaturowy lub niedogrzania "ASF ", automatycznie nastawiana wartość tolerancji względem zadanej temperatury.
 • Mechaniczny ogranicznik temperatury TB, klasa ochrony 1, zgodna z normą DIN 12 880.
 • Komora została zbudowana wyłącznie z najwyższej jakości, odpornej na korozję, łatwej do mycia stali nierdzewnej.
 • Szeroki zakres możliwości programowania i dokumentacji z wykorzystaniem interfejsu USB lub RS-232, oprogramowania Celcius, zintegrowanej pamięci dziennika.
 • Wartości temperatury wszystkich komorach wilgotności są mierzone zgodnie z DIN 12880:2007-05

Zastosowanie:
Od zoologii i botaniki do materiału badawczego z dziedzin elektroniki i fizyki budowli: symulacje środowiska muszą być wiarygodne i powtarzalne w laboratorium, oraz muszą być całkowicie udokumentowane. Precyzja utrzymania temperatury i kontroli wilgotności, a także ogrzewanie ze wszystkich sześciu stron, zapewniają niezawodność działania i wnętrze wolne od kondensacji.

Producent:
Memmert GmbH & Co. KG (Niemcy)

Dane techniczne