Komory klimatyczne serii ICH Memmert

Komory klimatyczne serii ICH Memmert

Doskonała jednorodność temperatury i wilgotności stawia komorę klimatyczną serii ICH na szczycie międzynarodowej ligi testowych komór do badania stabilności. Transfer termiczny do wnętrza – zarówno ciepło, jak i zimno - jest gwarantowane przez płaszcz powietrzny o dużej powierzchni otaczający komorę roboczą z czterech stron.

Doskonała jednorodność temperatury i wilgotności stawia komorę klimatyczną serii ICH na szczycie międzynarodowej ligi testowych komór do badania stabilności. Transfer termiczny do wnętrza – zarówno ciepło, jak i zimno - jest gwarantowane przez płaszcz powietrzny o dużej powierzchni otaczający komorę roboczą z czterech stron. Dzięki jego hermetycznie zamkniętym wnętrzu, klimat komory ICH nie zużywa wody jeśli zadane parametry nie zostały osiągnięte. Dwa wysokiej klasy platynowe czujniki temperatury zapewniają nieprzerwaną kontrolę nawet jeśli jeden z czujników zostanie uszkodzony.

Zastosowanie:
Testy w komorze klimatycznej ICH 256L zgodnie z ICH Q1B.

W modelu ICH 256L, mogą być wykonywane testy zgodne z wytycznymi Q1B. Dzięki jednostkom oświetlenia składającym się z lamp fluorescencyjnych zapewniających zimne światło białe (standard źródła światła D65, 6500 K) i promieniowania UV w zakresie widmowym 315 - 400 nm o intensywności światła ok. 8000 Lux.

Badania w komorze klimatycznej ICH 256C w atmosferze wzbogaconej o CO2.

Dzięki kombinacji temperatury, wilgotności i cyfrowemu sterowaniu stężeniem CO2, komora klimatyczna serii ICH 256C jest optymalna dla materiałów lub aplikacji z dziedzin biologii komórki wymagających temperatur poniżej temperatury pokojowej.

Producent: 
Memmert GmbH & Co. KG (Niemcy)

Jeden wariant – nieograniczone możliwości. Touch, turn & Go. Szybka konfiguracja w trzech krokach. TwinDISPLAY maksymalny komfort dla złożonych projektów.

Za pomocą intuicyjnego sterowania i oprogramowania AtmoCONTROL nawet złożone procesy mogą być zaprogramowane w sposób szybki i łatwy. Kilkustopniowa ochrona przegrzania, wizualny i dźwiękowy alarm, jak i ewentualnie wysłanie automatycznego komunikatu alarmowego do jednego lub kilku adresów e-mail.

Funkcja SetpointWAIT zagwarantuje, że czas procesu rozpocznie się dopiero w momencie osiągnięcia zadanej temperatury. Funkcja ta może być również stosowana wraz z dodatkowymi, dowolnie pozycjonowanymi czujnikami PT100. W przypadku, gdy mamy kilka czujników PT100 zlokalizowanych w komorze - proces rozpocznie się, gdy temperatura zostanie osiągnięta we wszystkich punktach pomiarowych. Niektóre standardowe aplikacje wymagają kontrolowanej funkcji wentylatora i stałych ilości wymiany powietrza. Dlatego wszystkie urządzenia TwinDISPLAY są wyposażone w system monitorowania prędkości obrotowej wentylatora.

Wykaz funkcji sterownika TwinDISPLAY

Dostępne parametry, na ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius lub Fahrenheit), prędkość wentylatora, czas programu, wilgotność, oświetlenie, CO2, O2, ciśnienie, strefy czasowe, Czas zimowy (w zależności od wersji).

Dwa sensory Pt100 DIN klasy A, 4-ro obwodowe do monitorowania temperatury oraz w przypadku awarii/błedu.

ControlCOCKPIT z portem USB do wgrywania programów, sczytywania rejestrowanych protokołów, aktywacji funkcji User-ID

Wyświetlanie już zapisanych danych z rejestrowanych protokołów (maks. 10.000 wartości)

Interfejs sieciowy Ethernet do odczytywania dziennika protokołu, przesyłania i realizacji programów oraz logowania urządzenia online.

Wielopoziomowa ochrona przegrzania: Elektroniczny monitoring temperatury TWW / TWB (klasa ochrony 3.1 lub 2 lub ​​odpowiednio 3.3 dla urządzeń z aktywnym chłodzeniem.) I mechaniczny ogranicznik temperatury TB (Klasa ochrony 1) wg. do. DIN 12 880, AutoSAFETY automatycznie dostosowuje się do wartości ustawionej w dowolnie regulowanym zakresie tolerancji. Możliwość ustawienia poszczególnych wartości MIN / MAX dla przegrzanie/niedogrzanie, a także dla wszystkich innych parametrów, takich jak wilgotność, CO2 - (w zależności od wersji)

Strukturalna obudowa ze stali nierdzewnej, z tyłu z ocynkowanej stali.

Wysokotemperaturowe złącza z tyłu urządzenia dla jednofazowego podłączenia zasilania według poszczególnych systemów i standardów IEC

Wewnętrzny rejestrator danych.

Niemiecki, angielski, francuski, hiszpański - ustawienia językowe dostępne na ControlCOCKPIT

Zegar cyfrowy, regulowany od 1 minuty do 99 dni i 23 godzin

Funkcja SetpointWAIT gwarantuje, że czas procesu nie rozpocznie się, dopóki zadana temperatura nie zostanie osiągnięta we wszystkich punktach pomiarowych.

Regulacja trzech wzorcowych wartości temperatury bezpośrednio na ControlCOCKPIT (np. wilgotność względna)

Dane techniczne