Mierniki wieloparametrowe serii Handylab z funkcją GLP

Mierniki wieloparametrowe serii Handylab z funkcją GLP

Cyfrowe przenośne konduktometry charakteryzujące się niską ceną, wysoką rozdzielczością, uniwersalnością, bardzo prostą obsługą oraz dużym, wyraźnym wyświetlaczem cyfrowym.

Cyfrowe przenośne konduktometry charakteryzujące się niską ceną, wysoką rozdzielczością, uniwersalnością, bardzo prostą obsługą oraz dużym, wyraźnym wyświetlaczem cyfrowym.

  • Zakres pomiarowy pH: - 2,00 do +19,99 pH z dokładnością do 0,01 pH
  • Kalibracja: 2 punktowa
  • Zakres pomiarowy mV: -1999 do +1999 mV z dokładnością do 1 mV
  • Zakres pomiarowy przewodności: 1 ... 500 mS/ cm, 4 podzakresy
  • Zakresy pomiarowe tlenu - model MULTI12: 0,00 ... 19,99 mg/ l, 0 ... 90,0 mg/ l
  • Indeks natlenienia - model MULTI12: 0,00 ... 199,9%, 0,0 ... 600 %
  • Zakres pomiarowy temperatury: -5°C ... +105°C

Inne parametry:
Szczegółowe dane techniczne na załączonym pliku PDF

Zastosowanie:
Pomiar pH, mV, temperatury, redox, przewodności, tlenu, indeksu natleniania w cieczach i ich roztworach, zarówno dla mediów wodnych i niewodnych, pomiar na powierzchni płaskiej, pomiar pH w mięsie, serach, wyrobach spożywczych, w glebie.
Aparat działa zgodnie z normą EN 60629.

Producent:
SI Analytics (dawny SCHOTT), Niemcy