Penetrometr typ D-MP.SA 02

Penetrometr typ D-MP.SA 02

Urządzenie pozwala na zrealizowanie oznaczeń zgodnych z normami: PN-EN ISO 2137, ASTM D217, ASTM D1321-04, PN-88/C-04133, PN-82/C-04161; Farmakopea Polską, Europejską, Amerykańską lub innymi normami, przepisami (prosimy o kontakt celem uściślenia wymagań).

Urządzenie pozwala na zrealizowanie oznaczeń zgodnych z normami: PN-EN ISO 2137, ASTM D217, ASTM D1321-04, PN-88/C-04133, PN-82/C-04161; Farmakopea Polską, Europejską, Amerykańską lub innymi normami, przepisami (prosimy o kontakt celem uściślenia wymagań).

Zastosowanie:
Penetrometr typ D-MP.SA 02 jest niskobudżetowym, automatycznym cyfrowym aparatem do badania penetracji, sztywności, twardości żeli, maści, smarów, smarów plastycznych, produktów mazistych, petrolatum, artykułów spożywczych i innych substancji.

Podstawowe dane aparatu:
- cyfrowy odczyt wynik pomiaru - głębokości zagłębienia się stożka pomiarowego, igły penetracyjnej w badany materiał podczas zdefiniowanego czasie penetracji (najczęściej przyjmuje się 5 sekund).

Podstawowe dane techniczne:

 • Pomiar w pełnej skali
 • Zakres pomiarowy: 0 …. 500 jednostek penetracji *
 • Dokładność odczytu: 0.01 mm*
 • Dokładność pomiaru czasu penetracji 0.1 sek. (opcja)*
 • Masa stożka: 102,50 +/- 0.05 g*
 • Masa trzpienia: 47,50 +/- 0.05 g*
 • Zasilanie 230 V
 • Wyjścia cyfrowe: USB.

Istotne elementy budowy aparatu:

 • wysokiej klasy cyfrowy miernik zagłębienia;
 • pionowy statyw do utrzymywania/opuszczania wgłębnika do próby;
 • urządzenie do automatycznego zwalniania wgłębnika pomiarowego;
 • cyfrowy kontroler zapewniający automatyczny odczyt penetracji po zaprogramowanym czasie (najczęściej 5 sekund);
 • statyw zapewniający pionowe i centryczne ustawienie elementu penetrującego względem próbki, z poziomnicą oczkową;
 • cyfrowy miernik temperatury wraz z termostatem (opcja)*;
 • - naczynie penetrujące**;
 • element penetrujący**;
 • -o0programowanie na PC ( zgodne z GLP z raportem testu ) opcja;

Znak CE
Kraj pochodzenia: EU/Polska

* inne wartości do uzgodnienia

** wykonanie według zaleceń klienta, aplikacji, norm