Elektroniczne pipety jednokanałowe serii VIAFLO

Elektroniczne pipety jednokanałowe serii VIAFLO

Pipety elektroniczne są idealnym rozwiązaniem do pracy w laboratorium chemicznym i biologicznym.

Pipety VIAFLO posiadają kolorowy czytelny wyświetlacz. Zmiana parametrów odbywa się przez touch wheel (zasada działania jak w urządzeniach Apple).

Pipety elektroniczne są idealnym rozwiązaniem do pracy w laboratorium chemicznym i biologicznym.

Pipety VIAFLO posiadają kolorowy czytelny wyświetlacz. Zmiana parametrów odbywa się przez touch wheel (zasada działania jak w urządzeniach Apple).

Niewątpliwą zaletą pipet elektronicznych, w porównaniu ze zwykłymi pipetami manualnymi, jest wyeliminowanie różnic w pipetowaniu pomiędzy poszczególnymi operatorami, wynikającymi z różnej szybkości pipetowania i stosowania różnej siły nacisku na tłok.

Pipety elektroniczne pracują z końcówkami GRIP TIPS™. Unikalny sposób połączenia pipety i końcówki umożliwia ich bardzo łatwą wymianę (bez konieczności używania siły) oraz idealne dopasowanie. Wypadanie końcówek lub ich przeciekanie w czasie pracy są zmorą laborantów. W przypadku pipet VIAFLO problem ten nie występuje. Końcówka zakładana na pipetę nie odkształca się i dokładnie obejmuje tłok, co poza zwiększeniem wygody pracy, wpływa przede wszystkim na dokładność wyników.

Proponujemy szeroki wybór końcówek do pipet VIAFLO. Końcówki GRIP TIP ™ są dostępne w 4 podstawowych wariantach:

 • niesterylne w workach
 • niesterylne w rakach lub pudełkach z tworzywa
 • sterylne w rakach lub pudełkach z tworzywa
 • niesterylne i sterylizowane wstępnie w pudelkach kartonowych GREEN CHOICE

Pudełka z tworzywa sztucznego mogą być sterylizowane.

Pipeta ma zaprogramowane następujące tryby pracy:

 • pipetowanie podstawowe
 • dozowanie powtarzalnych lub niepowtarzalnych objętości (nabranie jeden raz odpowiedniej objętości i dozowanie jej w kilku określonych objętościach – powtarzalnych lub różnych)
 • rozcieńczanie próby (do końcówki mogą zostać nabrane dwie lub większa ilość różnych substancji, które oddzielone są bąblem powietrza. W czasie pipetowania rozcieńczalnik wymywa substancję z końcówki, co gwarantuje otrzymanie bardziej jednorodnej próbki)
 • mieszanie (pipeta może wykonać automatycznie do 30 pobrań i opróżnień)
 • pipeta manualna (pipetowanie wykonywane jest tylko w czasie przyciskania przycisku RUN)
 • pipeta odwrócona (tryb stosowany w przypadku pipetowania cieczy o dużej gęstości)
 • szeregi rozcieńczeń
 • tryb użytkownika (do 98 etapów)

Zastosowanie:
Laboratoria mikrobiologiczne, biologiczne, biologii molekularnej

Producent:
INTEGRA Biosciences AG