Pipeta wielokanałowa VIAFLO 96 i VIAFLO 384

Pipeta wielokanałowa VIAFLO 96 i VIAFLO 384

VIAFLO 96 i VIAFLO 384 są uniwersalnymi urządzeniami dopełniającymi ofertę istniejących na rynku rozwiązań do pipetowania wielokanałowego. Służą od pipetowania przy pomocy wymiennych głowic 24, 96 lub 384 kanałowych.

VIAFLO 96 i VIAFLO 384 są uniwersalnymi urządzeniami dopełniającymi ofertę istniejących na rynku rozwiązań. Służą od pipetowania przy pomocy pipet automatycznych.

Urządzenie ma niewielkie rozmiary i może być postawione na stole laboratoryjnym lub pod komorą/wyciągiem.

Integra proponuje następujące objętości robocze końcówek w głowicach pipetujących. Użytkownik z łatwością może samodzielnie zmieniać głowice.

Mechanizm działania urządzenia VIAFLO jest tożsamy z mechanizmem działania pipet elektronicznych tego typu. Urządzenie posiada kolorowy wyświetlacz, a wszystkie zmiany dokonywane są za pośrednictwem modułu typu touch wheel. Ruchy czaszy z głowicą są wspierane przez mechanizm automatyczny, co gwarantuje pracę nie wymagającą laboranta i umożliwia precyzyjne ustawienie czaszy względem płytki. Ruchy urządzenia są wspomagane przez mechanizm asystujący (servo asisted stirrng mechanism). Umożliwia to bez wysiłkową pracę i dokładne ustawienie pozycji końcówek. Użytkownik może bez specjalistycznego przeszkolenia od razu przystąpić do pracy z urządzeniem.

Unikalna budowa głowicy i końcówek uniemożliwia wyślizgiwanie się lub wypadanie końcówek w czasie pracy. Odpowiednio dobrane parametry zapobiegają również dotykaniu dna płytek przez końcówki.
Użytkownik może wybierać spośród 10 zdefiniowanych, najczęściej używanych, programów (m.in. transfer z płytki na płytkę, wielokrotne pipetowanie z pojemnika na płytkę, transfer w obrębie płytki, szeregi rozcieńczeń, itd.). Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia 20 trybów użytkownika.

W celu usprawnienia pracy możliwe jest ustawianie płytek jedna na drugiej (w trybie dozowania powtarzalnych objętości, do 8 płytek).

Urządzenie posiada wymienne głowice dostosowane do różnych objętości końcówek, co znacząco obniża koszty zakupu urządzenia. Użytkownik może z łatwością dokonać wymiany głowicy pipetującej, co gwarantuje optymalne pokrycie potrzeb w zakresie objętości pipetowanej cieczy.

W urządzeniach serii VIAFLO 96 każdy tłok pracuje niezależnie. Znacząco poprawia to precyzję pipetowania w stosunku do innych aparatów dostępnych na rynku. Urządzenie VIAFLO ma najszerszy dostępny na rynku zakres pracy (0,5 do 1250 µl w zależności od zastosowanej głowicy).

W modelu VIAFLO 384 możliwe jest przenoszenie płynu z płytki 384 na 96 i odwrotnie.

Zastosowanie:

Laboratoria mikrobiologiczne, biologiczne, biologii molekularnej

Producent:
INTEGRA Biosciences AG

 

VIAFLO 96

VIAFLO 384

kanały

24, 96

24, 96 i 384

kompatybilne formaty płytek

24, 96

24, 96 i 384

wymiary

42 x 30 x 54 cm

waga

25,7 kg

27,7 kg

nr katalogowy

6101

6131

6102

6132

6103

6104

objętość (µl)

0,5-12,5

0,5-12,5

5-125

5-125

10-300

50-1250

kanały

96

384

96

384

96

96

VIAFLO 96

 

 

VIAFLO 384