Robot pipetujący Viaflo Assist

Robot pipetujący Viaflo Assist

Pipety wielokanałowe są niezbędne w pracy z płytkami z dołkami. Praca z takimi pipetami jest jednak o tyle trudna, że powtarzalne i długo trwający proces może nieść za sobą obniżenie dokładności i zmniejszoną powtarzalność wyników, a przede wszystkim powodować chroniczne przeciążenie mięśni i ścięgien dłoni operatora.

Pipety wielokanałowe są niezbędne w pracy z płytkami z dołkami. Praca z takimi pipetami jest jednak o tyle trudna, że powtarzalne i długo trwający proces może nieść za sobą obniżenie dokładności i zmniejszoną powtarzalność wyników, a przede wszystkim powodować chroniczne przeciążenie mięśni i ścięgien dłoni operatora.

Firma Integra stworzyła rozwiązanie, które pozwala całkowicie zredukować powyższe niebezpieczeństwa oraz znacząco podwyższyć powtarzalność wyników.

Jak działa urządzenie VIAFLO ASSIST

  1. Wybierz pipetę 8, 12 lub 16 kanałową VIAFLO II i włóż w odpowiednie miejsce w VIAFLO ASSIST. Zainicjuj połączenie Bluetooth
  2. Wybierz protokół pipetowania (dozowania powtarzalnych ilości, dozowania różnych ilości, szeregi rozcieńczeń) lub stwórz swój własny program.
  3. Uruchom pipetę i naciśnij przycisk start na VIAFLO ASSIST

VIAFLO ASSIST jest kompatybilny z rezerwuarami VIAFLO na płyny oraz probówkami typu strip. Jest przystosowany do płytek 6, 12, 24, 48, 96 i 384-dołkowych. Płytka może zostać umiejscowiona w urządzeniu wertykalnie lub horyzontalnie. Używanie płytek o niestandardowej wysokości (do 5 cm) nie stanowi w tym przypadku żadnego problemu.

Niewątpliwą zaletą zestawu VIAFLO jest to, że pipeta VIAFLO II może być używana jako jego część, ale również jako zupełnie niezależne narzędzie laboratoryjne.

Największą grupą błędów w czasie pipetowania są błędy wynikające z pracy operatora. Głębokość zanurzenia końcówki oraz kąt pipetowania wpływają na różnice pomiędzy poszczególnymi kolumnami. Urządzenie VIAFLO ASSIST eliminuje te różnice.

Na wyniki ma również wpływ budowa tłoków w pipecie, która gwarantuje ich prawidłowe założenie i nie możność obluzowania się. Wszyscy operatorzy pipety mogą założyć końcówki tylko w jeden sposób, co również znacząco wpływa na powtarzalność wyników pomiędzy nimi.

Program użytkownika pozwala na dowolne przenoszenie płynu pomiędzy rezerwuarem i poszczególnymi kolumnami (na przykład z rezerwuaru do kolumny 5, potem 8, 2 i 1 i z powrotem do rezerwuaru). Na każdym z etapów można wykonać mieszanie.

Producent
Integra, Szwajcaria