Polarymetr Autopol IV (AP IV)

Polarymetr Autopol IV (AP IV)

Polarymetr AUTOPOL IV został zaprojektowany dla laboratoriów analitycznych oraz zakładów farmaceutycznych i kosmetycznych, gdzie wymagana jest duża dokładność pomiarów przy równoczesnym zapewnieniu uniwersalności urządzenia. Jest produktem wysokiej klasy o wysokiej precyzji pomiarów. W zależności od wymagań klienta występuje w opcjach o kilku długościach fal, z kontrolą temperatury próbki poprzez układ Peltiera czy też w wersji zgodnej z wymaganiami bezpieczeństwa danych zawartymi w CFR11part 21.

Polarymetr do olejków eterycznych AUTOPOL® IV to oparty na mikroprocesorze automatyczny polarymetr, który jest dostępny w wersjach z jedną, dwiema i sześcioma długościami fali. Funkcje AUTOPOL® IV obejmują: odczyt skręcalności właściwej , skręcalność optycznej i stężenia, zdefiniowane przez klienta i oznakowane programy do odczytu za pomocą przycisku, duży wyświetlacz LCD i interfejs użytkownika z ekranem dotykowym, wyświetlanie i korekta temperatury, przycisk wyboru długości fali, statystyki, 3 porty USB porty 1-USB 3.0, RS 232 i równoległe porty drukarki.

Polarymetr automatyczny Autopol® IV – tryby pomiaru

Polarymetr laboratoryjny AUTOPOL® IV może odczytywać bezpośrednio w jednym z czterech trybów pomiaru: skręcalność optyczna , skręcalność właściwa , stężenie lub skręcalność właściwa plus. Skręcalność właściwa Plus umożliwia zastosowanie korekty do wyniku utraty masy podczas suszenia. Każdy tryb pomiaru można aktywować za pomocą ekranu dotykowego. Celki pomiarowe mogą mieć dowolną długość (np. 50mm, 100mm, 200mm) lub można wprowadzić dokładny wymiar (np. 199,98mm). Stężenie podawane jest w procentach.

Instrumenty niektórych producentów akceptują tylko specjalne kuwety o maksymalnej długości 100 mm. Autopol akceptuje standardowe kuwety o długości do 200 mm. Kuweta o średnicy 200 mm oferuje dwukrotnie większą czułość niż to samo rozwiązanie w celi o średnicy 100 mm. Jest to szczególnie przydatne w przypadku próbek o małej skręcalności. Również niektóre monografie farmakopei wymagają celek 200 mm (2 dm), jak monografia USP dla metotreksatu. Komory pomiarowe polarymetru Rudolph Research Laboratory są wykonane zgodnie ze standardami NIST ; a pełna gama rozmiarów i typów jest wymieniona jako oddzielna pozycja w naszych produktach.

Własne metody pomiarowe

Metody te umożliwiają wstępne określenie parametrów, takich jak długość probówki, stężenie, skręcalność właściwa, długość fali, zakres pomiaru próbki, skala pomiaru i korekcja temperatury.
Programy mogą być oznaczone nazwami alfanumerycznymi (np. Dextrose 2). Operator po prostu wybiera metodę pomiaru z listy alfabetycznej i AUTOPOL jest gotowy do wykonania pomiarów. Metody pomiarowe specyficzne dla próbek można ustawić tak, aby odczytywały skręcalność optyczną , skręcalność właściwą, stężenie lub skale zdefiniowane przez użytkownika. Skala zdefiniowana przez użytkownika jest równaniem liniowym opartym na wartości mierzonej i parametrach wejściowych.

Wiele długości fal

Automatyczny polarymetr AUTOPOL® IV jest dostępny w wersjach z jedną, dwoma i sześcioma długościami fali. Wybór długości fali jest całkowicie automatyczny i odbywa się poprzez wybór menu. Nie ma lamp ani filtrów, które można ręcznie wyjąć lub włożyć. Dostępne są następujące długości fal: 365nm, 405nm, 436nm, 546nm, 589nm i 633nm. Opcjonalne długości fal obejmują: 578nm, 880nm i dostępne są różne inne długości fal; skontaktuj się z naszymi doradcami, aby uzyskać więcej informacji.

Źródło światła białego pozwala na wszechstronność widmową


Lampa halogenowo-wolframowa zastosowana w polarymetrach AUTOPOL® jest kompaktowym, niezawodnym, niedrogim źródłem światła o dużej intensywności, które umożliwia wybór dowolnej pożądanej długości fali w widmie widzialnym za pomocą wąskopasmowego wielowarstwowego filtra interferencyjnego. Standardowa szerokość pasma AUTOPOL® 10 nm została określona, aby umożliwić wysoką przepustowość energii i czułość dla transmitancji próbki wynoszącej zaledwie 0,01% (OD = 4), przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu zmętnienia i koloru próbki.

Wyświetlanie i korekcja temperatury

Sonda temperatury
Automatyczny polarymetr do pomiaru między innymi olejków eterycznych AUTOPOL® IV jest standardowo wyposażony w sondę temperatury, którą można włożyć do celi polarymetru, jak pokazano na zdjęciu. Temperatura komory próbki lub samego roztworu może być wyświetlana w sposób ciągły.

Format wydruku

Liczne parametry, takie jak nazwa próbki, długość probówki, stężenie, długość fali, czas i data, poprawka temperatury i statystyki mogą być drukowane po każdym pomiarze polarymetrycznym lub po grupie pomiarów. Osiąga się to poprzez określenie wymaganych parametrów za pomocą pozycji menu w trybie konfiguracji formatu wydruku. Poniżej przedstawiono przykładowy wydruk.Polarymetr - Przykładowy wydruk

USB, RS 232 i komunikacja z drukarką

Polarymetr AUTOPOL® IV oferuje 3 porty USB, 1 port USB 3.0, 2 porty szeregowe RS 232 oraz port Ethernet do podłączenia do sieci. Port RS 232 umożliwia przesyłanie danych do komputera po naciśnięciu klawisza drukowania, gdy komputer żąda danych lub w określonych odstępach czasu. Pomiary mogą być zdalnie sterowane z komputera głównego, a format wydruku i parametry mogą być wybierane za pomocą pozycji menu. Korzystając z portu USB, można dodać wszystkie drukarki zgodne z systemem Windows typu plug-and-play.

Zegar czasu rzeczywistego

AUTOPOL®IV zawiera zegar czasu rzeczywistego, który śledzi czas i datę. Wszystkie pomiary mogą być opatrzone datą i godziną po wydrukowaniu. Czas jest stale wyświetlany w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Polarymetr AUTOPOL IV – statystyki

AUTOPOL® IV oblicza średnią, odchylenie standardowe i rejestruje odczyty minimalne i maksymalne dla maksymalnie 999 pomiarów Dane pomiarowe do obliczeń statystycznych można wydrukować na jeden z dwóch sposobów: automatycznie, w określonych odstępach czasu lub ręcznie, naciskając przycisk drukowania. Statystyki dla partii próbek można uzyskać, naciskając przycisk przesunięcia strony. Statystyki optycznie czynnych próbek zmieniających się w czasie można zestawiać, mierząc próbkę z określoną szybkością i przez określoną liczbę pomiarów.

Polarymetr– granice zakresu

Granice zakresu próbek można określić w metodach pomiarowych dla próbek (np. 24,8° Arc – 25,7° Arc). Gdy określony jest zakres, a pomiar wykracza poza tę specyfikację, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „poza zakresem”. Dla warunków poza zasięgiem dostępne są dwa sygnały poziomu TTL. Sygnały te są przydatne do sterowania procesem lub alarmów.

Polarymetr– jakość

Bez względu na to, który automatyczny polarymetr olejków eterycznych Autopol wybierzesz, Rudolph używa tej samej wysokiej jakości optyki. Podczas gdy inni producenci używają polaryzatorów dichroicznych z tworzywa sztucznego Polaroid, Rudolph tego nie robi. Zamiast tego Rudolph używa tych samych wysokiej jakości polaryzatorów kalcytowych Glan Thompson we wszystkich swoich modelach.
Optyka polarymetryczna
Dlaczego wysokiej jakości pryzmaty polaryzacyjne są ważne? 

Ponieważ pryzmaty to dwa z najbardziej krytycznych elementów optycznych polarymetru. Polaroidy polaryzacyjne są wykonane z polimerowego tworzywa sztucznego, w którym cząsteczki są rozciągnięte i zorientowane w określonym kierunku, aby liniowo spolaryzować światło. Tego rodzaju polaryzatory z arkuszy z tworzywa sztucznego są bardzo niedrogie (50,00 USD) i są podatne na ciepło, wypaczają się z czasem, niszczą pod wpływem wilgoci, a także mają większą absorpcję światła niż polaryzatory kalcytowe. W wielu przypadkach plastikowe polaryzatory należy wymienić po 3 – 5 latach. Polaryzatory kalcytowe Glan Thompson składają się z krystalicznej struktury węgla podobnej do diamentu i mają doskonałe właściwości przepuszczania światła. Jakość tych pryzmatów jest tak dobra, że Rudolph udziela gwarancji na swoje pryzmaty przez cały okres eksploatacji polarymetru.

Kalibracja i walidacja polarymetru AUTOPOL IV

Rudolph rozumie, że dzisiejsze laboratoria cGLP/cGMP muszą walidować pomiary i temperaturę. Dlatego Rudolph oferuje 6 różnych wzorców kalibracji kwarcu z możliwością śledzenia NIST , które można dopasować do Twojej aplikacji. Autopol® IV jest również dostarczany z celką do walidacji temperatury, dzięki czemu pomiar temperatury można powiązać z NIST . Więcej informacji można znaleźć u naszych doradców.
 

Oprogramowanie komputerowe Rudolph

Oprogramowanie komputerowe Rudolph
To oprogramowanie oferuje prosty, łatwy w użyciu interfejs do zbierania danych z polarymetrów Rudolph. Rudolph PC jest dostępny w kilku różnych wersjach, w tym PC Basic, PC Purity, i PC 21CFR Part 11 ; dla wszystkich naszych polarymetrów dostępna jest wersja oprogramowania komputerowego Rudolph. Wszystkie dane można wyeksportować do Excela jednym kliknięciem.

Opcjonalnie w polarymetrze AUTOPOL® IV – elektroniczny system kontroli temperatury TempTrol™

System TempTrol™ umożliwia przyciskową kontrolę temperatury celi TempTrol™ 100 mm, kuwety 200 mm lub kwarcowej płytki kontrolnej. Ustaw temperaturę, naciśnij „pomiar” i odejdź. AUTOPOL® IV podgrzeje lub schłodzi do określonej temperatury, a następnie dostarczy wynik, wszystko w jednym prostym kroku.
System TempTrol™ dokładnie kontroluje temperaturę próbki z dokładnością do ±0,2°C.

20 lat gwarancji serwisowej

Najlepszą rekomendacją dla oferowanych urządzeń są zamieszczone w zakładce referencje oświadczenia wybranych klientów wykorzystujących polarymetry firmy RUDOLPH w swoich laboratoriach oraz jedyna (na dzień publikacji tego wpisu) taka oferta na rynku, gdy gwarantujemy 20 letnie wsparcie serwisowe dla wszystkich urządzeń Rudolph Research Analytical. Utrzymanie zainstalowanych instrumentów w gotowości do pracy, nie tylko przez 20 lat, ale w niektórych przypadkach przez ponad 40 lat jest dla nas normalnością. To długoterminowe zobowiązanie do utrzymania działania oferowanych przez nas urządzeń sprawia, że koszt posiadania, przez cały okres eksploatacji refraktometrów, jest jednym z najniższych w segmencie rynku laboratoryjnego. 

 

Nasi pracownicy są wszechstronnie przygotowani, aby pomóc rozwiązywać ewentualne problemy serwisowe, przeprowadzać kwalifikacje zgodnie z najnowszymi wymaganiami organów kontrolnych i regulacji a także służyć wsparciem i doradztwem aplikacyjnym dla wszystkich oferowanych urządzeń

 

W dniu publikacji tego dokumentu nie ma innego producenta przyrządów laboratoryjnych gwarantującego serwis i wsparcie techniczne przez 20 lat. 

 

Zobacz całą gwarancję serwisową 20 bezpośrednio na stronie producenta -  20 lat gwarancji serwisowej - Rudolph Research Analytical.

Tryb pomiaru

 • Skręcalność optyczna
 • Skręcalność właściwa
 • Skręcalność właściwa plus
 • stężenie
 • Skala zdefiniowana przez użytkownika
 • Skala cukrowa °Z(ISS)

Skala pomiarowa

Kąt skręcalność optycznej

Rozdzielczość

 • 0,001° kąt skręcalność optycznej
 •  0,001% stężenia
 •  0,001 skręcalność właściwa

Precyzja

 • 0,002° do 1°,
 • 0,2% do 5°,
 • 0,01° powyżej 5°
 • 0,001°Z (ISS) Skala cukrowa

Opcja dokładności AP

Dokładność ±0,002° kąt skręcalność optycznej całego zakresu pomiarowego dla 589 oraz 546nm

Opcja rozdzielczości AP

Rozdzielczość do wyboru AP: 0,01, 0,001°,0,0001°  kąta skręcalność optycznej

Powtarzalność

0,002° kąta skręcalność optycznej

Skala

± 89,99° skręcalność optyczna
± 999,99° skręcalność właściwa
0-99,9% Stężenie

Pryzmat

Kalcyt Glana Thompsona

Długości fal optycznych

589nm oraz 546 nm
Opcjonalne długości fal 365nm, 405nm, 436nm, 546nm, 589nm, 633nm

Wybór długości fali

Automatyczny przez oprogramowanie sterujące

Kontrola temperatury

Przez zewnętrzną łaźnię wodną (standard)  lub opcjonalnie systemem TempTrol™  - Automatyczne elektroniczne ogrzewanie i chłodzenie 15° – 40°C ±0,2°

Temp. Zakres pomiarowy sondy

10° - 100°C

Temp. Dokładność pomiaru sondy

±0,1°C

Czas pomiaru

5 pomiarów w mniej niż 25 sekund (średnio)

Źródło światła

Żarówka wolframowo-halogenowa 6V, 20W, śr. Żywotność 2000 godzin

Komora próbek

Akceptuje probówki do 200 mm

Przechowywanie danych

32 GB Nieusuwalnej  pamięci Compact Flash

Interfejs komunikacyjny

 • 3 porty USB,
 • 1 port USB 3.0
 • 2 porty szeregowe RS232,
 • port Ethernet do komunikacji sieciowej

Kalibrowanie

Automatyczna kalibracja za pomocą ekranu dotykowego

System operacyjny

Wbudowany system Windows

Wyświetlacz

8-calowy kolorowy, rozdzielczość 800 x 600 pikseli z jasnością 400 nitów.

Interfejs użytkownika

Ekran dotykowy

Automatyczna kontrola czułości

Mierzy próbki z transmitancją tak niską jak 0,01% (do OD 4,0)

Moc wejściowa

100 - 240 V, 50/60 Hz

Wymiary urządzenia

762 mm szer. x 431,8 mm wys. x 279,4 mm gł.

Ciężar roboczy

39 kg

 

Aby ułatwić organizację i planowanie dla naszych klientów wprowadzamy nową usługę. Mogą Państwo zarezerwować wstępnie termin spotkania, rozmowy czy też usługi serwisowej dotyczącej dowolnego produktu firmy Rudolph Research.

Wszystkie terminy jakie Państwo wprowadzą zostaną dodatkowo potwierdzone telefonicznie przez naszych pracowników.

Kalendarz

Rudolph posiada akcesoria do polarymetrów i wzorce kalibracyjne potrzebne do udokumentowania poprawności wskazań urządzenia. Rudolph Research oferuje szeroką gamę drukarek i akcesoriów, dzięki którym każdy z linii polarymetrów laboratoryjnych Rudolph Research stanie się bardziej wydajnym instrumentem w laboratorium.

Oferujemy drukarki taśmowe jak i pełno stronicowe A4, czytniki kodów kreskowych jako ułatwienie dotyczące zapisu wyników lub wprowadzenia danych o próbce, osoby zainteresowane rozbudową polarymetrów o te możliwości prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Oferta celek polarymetrycznych jak i kwarcowych płytek kontrolnych – wzorców kąta skręcalności znajduje się w oddzielnym pisie pod adresem

Wzorce polarymetryczne

Celki polarymetryczne