easySpiral Pro

easySpiral Pro

Wysokowydajne, automatyczne urządzenie do posiewów, easySpiral® Pro, gwarantuje wystandaryzowany
i programowalny posiew bez konieczności wykonywania kolejnych rozcieńczeń,w zaledwie 25 sekund.

easySpiral Pro jest automatycznym urządzeniem do posiewu na szalki Petriego. Umożliwia posiew próbek o wielkości od 100 do 1x107 CFU/mL na jedną płytkę Petriego, bez wcześniejszego rozcieńczania. Zapewniona jest identyfikowalność, a objętości mogą być programowane przez złącze USB.

  • Programowalne objętości
  • Tryby posiewu: wykładniczy, stały, kołowy
  • Zakres liczenia: od 100 do 1x107 CFU/mL
  • Czas cyklu posiewu: 25 sekund

• Sterowanie mikroprocesorem
• Tryb posiewu: wykładniczy, kołowy i stały
• Średnica płytki: 90 lub 150 mm
• Zaprogramowana objętość: 50, 100 lub 200 μL
• Zakres zliczania: od 100 do 107 CFU/mL Analiza mikrobiologiczna
• Objętość programowana przez USB: od 10 do 1000 μL
• Transfer wyników: ExcelTM, LIMS
• Kompatybilny z systemem identyfikowania DataLinkTM