easySpiral Dilute

easySpiral Dilute

Wysokowydajne, automatyczne urządzenie do posiewów, easySpiral® Dilute, gwarantuje wystandaryzowany
i programowalny posiew z możliwością automatycznego wykonywania kolejnych rozcieńczeń.

easySpiral Dilute® jest urządzeniem 2 w 1: automatyczne wykonywanie szeregu rozcieńczeń i posiew. Umożliwia
wykonanie serii rozcieńczeń 5 x 1/10 i automatycznego posiewu na jednej płytce Petriego, z policzalnym zakresem 30 do 1x1012 jtk/mL.

  • Automatyczny cykl 5 kolejnych rozcieńczeń 1/10
  • Tryby posiewu: wykładniczy, stały, okrągły, zalewanie płytki
  • Zakres liczenia: od 30 do 1x1012 CFU/mL
  • Czas cyklu rozcieńczenia oraz posiewu: 134 sekundy

• Sterowanie mikroprocesorem
• Średnica szalek Petriego: 55 mm, 90 mm i 150 mm
• Pojemność strzykawki: 1000 μL
• Dozowane objętości: od 10 μL do 1000 μL
• Zaprogramowane dozowane objętości: 50 μL, 100 μL i 200 μL
• Zakres zliczania: od 30 do 1x1012 jtk/mL Analiza mikrobiologiczna
• Tryby posiewu: wykładniczy, stały, kołowy, zalewowy
• 1 dezynfekcja + 5 rozcieńczeń + jeden pobór próbki +1 posiew w 1 rozcieńczenia: 134 sek.
• 1 dezynfekcja + 5 rozcieńczeń + jeden pobór próbki +1 posiew każdego rozcieńczenia: 234 sek.
• Czas napełniania i objętość programowane przez USB
• Mieszanie próbki przed wykonaniem rozcieńczenia/posiewu
• Transfer danych: Excel™ eksport, LIMS
• Opatentowany tryb circle (okręgi):
3 rozcieńczenia na 90 mm płytce Petriego
6 rozcieńczeń na 150 mm płytce Petriego
• Przepływowy system dezynfekcji iglicy, ciśnienie 8 bar (opatentowane)
• Pojemność posiewu tą samą próbką: 20 płytek Petriego (50 μL)
• Kompatybilny z systemem identyfikowania DataLinkTM