Spektrofotometr model UV2100

Spektrofotometr model UV2100

Spektrofotometr dwuwiązkowy, sterowany wyłącznie z poziomu komputera. Spektrofotometr UV2100 jest uniwersalnym w pełni automatycznym spektrofotometrem dwu-wiązkowym, idealnym dla laboratoriów i uczelni, do celów edukacyjnych i badawczych.

Spektrofotometr dwuwiązkowy, sterowany wyłącznie z poziomu komputera.

Spektrofotometr UV2100 jest uniwersalnym w pełni automatycznym spektrofotometrem dwu-wiązkowym, idealnym dla laboratoriów i uczelni, do celów edukacyjnych i badawczych. Spektrofotometr jest bardzo prosty w obsłudze, kompaktowy, jednocześnie dając wiele możliwości zastosowań dzięki bogatemu oprogramowaniu. Pozwala na badanie widma o zakresie od 190 nm do 900 nm. Ponadto posiada zaimplementowane funkcje skanowania, pomiarów kinetycznych, pomiarów ilościowych z możliwością zapisu próbek i ustawień w wewnętrznej pamięci. W zestawie znajduje sie oprogramowanie komputerowe pozwalające na pełną kontrole i odczyt wyników z urządzenia.

Spektrofotometr ten polecany jest szczególnie do celów badawczych. Pozwala na skanowanie widma w całym zakresie, pomiary ilościowe i kinetyczne. Bogate opcje wyposażenia dodatkowego obejmujące układy stabilizacji temperatury, różne rodzaje podajników czy też cele przepływową pozwalają na wykorzystanie tego modelu do szerokiej gamy badań

Parametry techniczne urządzenia:

 • Zakres długości: 190-900 nm
 • Układ dwuwiązkowy
 • Szerokość szczeliny zmieniana z poziomu oprogramowania: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 nm
 • Dokładność długości fali: ±0,15nm
 • Powtarzalność długości fali: 0,15 nm
 • Dokładność fotometryczna:
  ±0,3% T(0-100%T);
  ±0,002 A (0 -0,5 A)
  ±0,004 A (0,5 -1 A)
 • Powtarzalność fotometryczna: 0,15%T
 • Zakres fotometryczny: -3, – 4,0 A
 • Stabilność linii bazowej: ≤ 0,0004A/h
 • Szumy ±0,001A
 • Światło rozproszone <0,05%T (NaI, przy 220nm)
 • Minimalny interwał próbkowania 0,04nm
 • Prędkość zmiany długości fali 3000nm/s
 • Pomiary stężenia w oparciu o 1 do 10 długości fali,
 • Pomiary fotometryczne przy od 1 do 10 długości fali
 • Automatyczna obróbka zebranego widma:
  • wyszukiwanie maksimum minimum
  • obliczenie pochodnych
  • operacja na widmach: mnożenie, dodawanie, odejmowanie
 • Tryby pracy:
  Transmitancja,
  Absorbancja,
  C - stężenie,
  Energia,
  skanowanie,
  pomiary kinetyczne
 • Zapamiętanie krzywych kalibracyjnych użytkownika
 • Źródło światła: lampa halogenowa i deuterowa
 • Detektor: fotopowielacz
 • Współpraca z komputerem poprzez port RS232 lub USB
 • Certyfikat CE wydany przez TUV
 • Wymiary 670 x 470 x 210 mm

Producent:
Rayleigh