Spektrometr PI-1000 XRF

Spektrometr PI-1000 XRF

Spektrometry fluorescencyjne serii PI-1000 XRF stanowią grupę urządzeń, w wykonaniu przemysłowym, przeznaczona do ciągłej analizy ilościowej i jakościowej pierwiastków o liczbach atomowych większych od wapnia w próbkach stałych, sypkich i ciekłych.

Spektrometry fluorescencyjne serii PI-1000 XRF stanowią grupę urządzeń, w wykonaniu przemysłowym, przeznaczona do ciągłej analizy ilościowej i jakościowej pierwiastków o liczbach atomowych większych od wapnia w próbkach stałych, sypkich i ciekłych. Działanie miernika oparte jest na wzbudzaniu przy pomocy odpowiedniego źródła izotopowego lub lampy rentgenowskiej charakterystycznego promieniowania pierwiastków oznaczanych w próbce. Jest ono wykrywane przez odpowiedni detektor a następnie, po wzmocnieniu, w wbudowanym analizatorze wielokanałowym tworzone jest widmo na podstawie którego system mikroprocesorowy wyposażony w specjalizowane programowanie dokonuje analizy ilościowej i jakościowej badanego medium.

Na podstawie dokonanej kalibracji wyniki podawane są w postaci procentowego lub wagowego stężenia lub grubości powłoki. Spektrometry on-line znajdują zastosowanie w pomiarach składu pierwiastkowego m.in. produktów metalowych czy tworzyw sztucznych, ale też w pomiarach stężenia pierwiastków w zbiornikach otwartych lub zamkniętych, odpadach przemysłowych czy instalacjach uzdatniania wody. Pomocne są też przy Ilościowym oznaczaniu poszczególnych pierwiastków w urobku kopalnianym bezpośrednio na taśmociągach, sterowaniu procesem wzbogacania galwanizacji i tym podobnymi.

Zalety spektrometrów przemysłowych:

  • Bieżąca kontrola procentowej zawartości metali: miedzi lub innych wybranych metali np. srebra Ag w transportowanej taśmociągiem rudzie lub strudze mętów flotacyjnych.
  • Brak konieczności nadzoru.
  • Przystosowanie do ciągłej pracy w trybie automatycznym.
  • Wyniki procentowej zawartości poszczególnych metali obliczane są w czasie ustalonej integracji (standardowo co 100 sek.), wyświetlane na wyświetlaczu miernika i archiwizowane w połączeniu z czasem pomiaru w postaci wyników 100-sekundowych oraz średnich 15 – minutowych.
  • Wyniki przesyłane do współpracującego komputera.
  • Szybka analiza radiometryczna umożliwia optymalną regulacje procesu flotacji a także daje natychmiastową informację (akustyczną lub/i optyczną) w przypadku przekroczenia ustalonych parametrów procesu technologicznego.
  • Czas pracy - ciągły.

Producent: Polon-Izot