Spektrometr PI-300 XRF

Spektrometr PI-300 XRF

Prezentujemy w pełni polskiej produkcji spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDXFR, dedykowany do oznaczania zawartości pierwiastków w paliwach, smarach i olejach. Producentem jest polska firma POLON IZOT sp. z o.o. Zastosowanie naszego spektrometru pozwala w bardzo krótkim czasie oznaczyć zawartość siarki w paliwach, lub profil składu pierwiastkowego w olejach i smarach.

Prezentujemy w pełni polskiej produkcji spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDXFR, dedykowany do oznaczania zawartości pierwiastków w paliwach, smarach i olejach. Producentem jest polska firma POLON IZOT sp. z o.o. Zastosowanie naszego spektrometru pozwala w bardzo krótkim czasie oznaczyć zawartość siarki w paliwach, lub profil składu pierwiastkowego w olejach i smarach.

Zawartość żelaza, niklu, chromu , wanadu, miedzi, cynku w olejach może być wykorzystana do szybkiej diagnostyki silników i maszyn z których pochodzi badana próbka. Dzięki oznaczaniu zawartości wapnia oraz zawartości siarki w olejach i smarach możliwa jest optymalizacja składu olejów smarnych w dużych silnikach. Spektrometr PI-300 posiada unikalny sposób prezentacji próbki (w trakcie patentowania) co przyśpiesza i ułatwia prowadzenie pomiarów.

Spektrometr EDXFR jest samodzielnym urządzeniem sterowanym poprzez intuicyjny interfejs dotykowy, posiadającym stopień ochrony IP54, jak również spełnia wymagania Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie wymagań dla sprzętu wykorzystującego promieniowanie jonizujące. Dzięki naszej konstrukcji spektrometr fluorescencji rentgenowskiej nie wymaga zezwoleń na użytkowanie. Wszystkie wyniki zapisywane są w bazie danych umożliwiając śledzenie trendów, generowanie raportów z badań oraz eksport wyników na urządzenia przenośne.

Zastosowanie:

  • Oznaczanie siarki, wapnia, vanadu, chromu, żelaza, niklu miedzi, cynku w ropie naftowej i produktach ropopochodnych,
  • Oznaczanie pierwistków w olejach, samrach i innych produktach ropopochodnych
  • Oznaczanie pierwiastków w próbkach ciekłych, stałych, proszkach

Producent: POLON-IZOT sp. z o.o.

Normy: PN-EN ISO 8754, ASTM D7751-16, ASTM D4294-08a, ASTM D7343-12