Suszarki przelotowe seria UF TS

Suszarki przelotowe seria UF TS

Urządzenie posiada elektroniczny układ sterowania bazujący na mikroprocesorowym sterowniku PID z systemem automatycznego diagnozowania i korekty temperatury. Elementy grzejne aparatu rozłożone są równomiernie na obwodzie wewnętrznym komory, co zapewnia dokładny rozkład temperatury we wnętrzu aparatu.

Urządzenie posiada elektroniczny układ sterowania bazujący na mikroprocesorowym sterowniku PID z systemem automatycznego diagnozowania i korekty temperatury. Elementy grzejne aparatu rozłożone są równomiernie na obwodzie wewnętrznym komory, co zapewnia dokładny rozkład temperatury we wnętrzu aparatu. Suszarka posiada wbudowany timer umożliwiający automatyczne wyłączenie w zakresie czasowym od 999 h 59 min, jak również opóźnione wyłączenie wentylatora do 30 minut po zakończeniu pracy suszarki. Urządzenie posiada podwójny system zabezpieczający przed przegrzaniem. W przypadku uszkodzenia czujnika temperatury lub sterownika elementy grzejne zostaną odłączone po przekroczeniu 10°C powyżej temperatury zadanej. Ogranicznik „TB” wyłączający awaryjnie elementy grzejne w przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury suszarki.

Ponadto, programowanie czasowe jest rozszerzone o zegar czasu rzeczywistego umożliwiający programowanie czasu pracy urządzenia w trybie siedmiodniowym dla każdego dnia tygodnia z osobna lub dla dni roboczych i weekendów. Nowością w tej klasie jest wizualizacja procesu suszenia polegająca na czytelnym wskazaniu każdego z segmentów procesu suszenia t.j. opóźnienia załączenia, przyrostu temperatury, utrzymania temperatury oraz stygnięcia. Urządzenie wyposażone jest standardowo w wyjście do komputera RS 232 (opcjonalnie oferujemy redukcję na USB) oraz oprogramowanie umożliwiające sterowanie urządzeniem z poziomu komputera, jak również rejestrację i archiwizację danych zgodnie z GLP (t.j. parametry urządzenia, czas rzeczywisty, ID próbki, operator itp.) Wersja z wentylatorem posiada regulację wydajności wentylatora w zakresie od 0 do 100% w stopniach, co 10%.

Klasa „Perfect” posiada zaawansowany sterownik umożliwiający programowanie profili temperaturowych składających się nawet z 40 ramp temperaturowych. Funkcje menu wyświetlane są na dodatkowym alfa-numerycznym wyświetlaczu z wyświetlaniem komunikatów w 5 językach. Urządzenie wyposażone jest w port kart chip MEMory card XL stanowiące zewnętrzną pamięć urządzenia, umożliwiającą wprowadzenie programu bez konieczności każdorazowego programowania. W standardzie jedna karta gratis. Posiada potrójne zabezpieczenia monitorowania temperatury w tym funkcje manualnego ustaleniea progów temperatury minimalnej i maksymalnej, których przekroczenie uruchomi system alarmowy – zarówno wizualny jak i dźwiękowy. W standardzie bezpośrednie wyjście na drukarkę typu Centronics.

Zastosowanie:

  • Sterylizacja suchym gorącym powietrzem.
  • Sterylizacja przedmiotów szklanych.
  • Sterylizacja innych przedmiotów, które nie mogą poddane sterylizacji parowej.

Producent:
Memmert GmbH & Co. KG (Niemcy)

Dane techniczne