DrySyn Spiral Evaporator

DrySyn Spiral Evaporator

Asynt, we współpracy z BioChromato (Japonia), opracował nowy Spiralny Odparownik DrySyn, który umożliwia odparowanie próbek bezpośrednio w blokach fiolek reakcyjnych DrySyn.

Asynt, we współpracy z BioChromato (Japonia), opracował nowy Spiralny Odparownik DrySyn, który umożliwia odparowanie próbek bezpośrednio w blokach fiolek reakcyjnych DrySyn.

Wykorzystując sprawdzone zalety DrySyn w zakresie bezpieczeństwa w połączeniu z opatentowaną technologią odparowywania przez spiralne zatyczki BioChromato pierwotnie stosowaną w Smart Evaporator, odparowalnik spiralny DrySyn oferuje szybkie i skuteczne równoległe odparowywanie w probówkach bez wstrząsania rozpuszczalnikiem. Skorzystaj z tego systemu, aby szybko skoncentrować w probówkach nawet rozpuszczalniki o wysokiej temperaturze wrzenia, takie jak DMSO, DMF i woda, bez podgrzewania do wysokich temperatur

Obraz

Zastosowanie:
Laboratorium chemiczne

Producent:
Asynt