TitroLine7800

TitroLine7800

Uniwersalny aparat do miareczkowania automatycznego i ręcznego posiada on szeroki zakres zastosowań w tym również wbudowaną   metodą Karla Fischera do oznaczeń wody oraz metodę wolumetryczną z technologią IDS.

Titroline® 7800 wzbogacił uniwersalne cechy TitroLine® 7750 o dodatkowe gniazdo pomiarowe IDS. Dzięki temu TitroLine® 7800 może wykonywać miareczkowanie potencjometryczne z elektrodami analogowymi i IDS oraz miareczkowanie wolumetryczne KF. Cyfrowe gniazdo pomiarowe (IDS) umożliwia podłączenie różnych czujników cyfrowych, np. do pomiaru przewodności.

Cechy szczególne dla TitroLine® 7800

 • Automatyczne bezprzewodowe rozpoznawanie elektrod SI Analytics ID gwarantuje dokładną kalibrację i pomiary.
 • Wysokiej rozdzielczości wejścia elektrodowe pH/mV i temperaturowe do miareczkowania pH, ISE, redox (ORP) lub fotometrycznego.
 • Drugie cyfrowe gniazdo pomiarowe dla inteligentnych cyfrowych czujników pH, przewodności, ORP (IDS)
 • Idealny do miareczkowania w środowisku  niewodnym , kwasowego i zasadowego w olejach (TAN i TBN)
 • Wejście elektrody polaryzacyjnej do miareczkowania z ustalonym punktem końcowym ("Dead-stop" + KF)
 • Liniowy (stały przyrost) i dynamiczny tryb miareczkowania w punkcie równoważności oraz miareczkowanie do punktów końcowych.
 • Miareczkowanie statyczne pH.
 • miareczkowanie wolumetryczne KF.
 • Funkcja pomiaru pojedynczego i ciągłego.
 • Edytor wzorów do obliczeń indywidualnych.
 • Zarządzanie użytkownikami/hasło.

Cechy ogólne

 • Wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz o dużej rozdzielczości, który można z łatwością oglądać z daleka i pod skrajnymi kątami.
 • Dane dotyczące odczynników są bezpiecznie przechowywane w inteligentnych i wymiennych modułach.
 • Zawiera do trzech portów USB, jeden LAN i dwa RS232 do rozbudowy i podłączenia urządzeń
 • Eksport wyników jako PDF lub CSV oraz do sieci.

Producent:
SI Analytics (dawny SCHOTT), Niemcy

Parametr / właściwość

TitroLine 7750

Wejście pH/mV z wejściem odniesienia

tak

Rozpoznanie podłączonej elektrody

tak

Wejście Dead stop ( 2 x 4 mm gniazdo)

tak

Wejść temperaturowe ( 2 x 4 mm gniazdo)

tak

Złącze

3USB, 2RS232

Miereczkowanie mV,pH, typu EP

2EP

Miareczkowanie liniowe i dynamiczne mV,pH typu EQ

2 EQ

Wersja zalecana dla mierczkowań niewodnych

tak

Miareczkowanie Dead stop

tak

Miareczkowanie pH stat

tak

Miareczkowanie ręczne

tak

Dozowanie

tak

Sporządzenie roztworów ( ręczne i automatyczne z podłączoną wagą )

tak

Wzory dla różnych obliczeń

tak

Metody standardowe

tak

Liczba metod

50

Oznaczanie wody metodą KF

tak

Podłączenie do autosamplera

tak

Setrowanie przez TitrSoft 3.0

tak