TitroLine7750

TitroLine7750

Uniwersalny aparat do miareczkowania automatycznego i ręcznego posiada on szeroki zakres zastosowań do oznaczania wody metodą Karla Fischera, metodą volumetrycznią zarówno do próbek ciekłych, stałych jak i gazowych.

Nowe titratory serii TitroLine 6000,7000, 7750 jak również nowe biurety tłokowe serii TITRONIC 500 posiadają następujące, unikatowe cechy:

  • Brylantowy wyświetlacz TFT pozwalający odczytywać nawet pod kątem
  • wymienne biurety z pamięcią objętości i odczynnika miareczkującego
  • rozpoznanie podłączonej elektrody. Funkcja ta gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa podczas pomiarów i kalibracji
  • wysoki komfort pracy, aparaty posiadają bezdotykową szklaną klawiaturę
  • komunikację z zewnętrznymi peryferiami poprzez złącza: 3 x USB, 2 x RS 323 ( np z: drukarką USB, klawiaturą zewnętrzna USB, pamięcią USB, mieszadłem, wagą, PC, i innymi aparatami SI Analytics)

Zastosowanie:

Jako uniwersalny aparat do miareczkowania automatycznego i ręcznego posiada on szeroki zakres zastosowań do oznaczania wody metodą Karla Fischera, metodą volumetrycznią zarówno do próbek ciekłych, stałych jak i gazowych. Służy on również do innych rodzajów miereczkowań ( pH metrycznych, potencjometrycznych, konuktometrycznych, redox, dead stop, fotmetrycznych).

Producent:
SI Analytics (dawny SCHOTT), Niemcy

Parametr / właściwość

TitroLine 7750

Wejście pH/mV z wejściem odniesienia

tak

Rozpoznanie podłączonej elektrody

tak

Wejście Dead stop ( 2 x 4 mm gniazdo)

tak

Wejść temperaturowe ( 2 x 4 mm gniazdo)

tak

Złącze

3USB, 2RS232

Miereczkowanie mV,pH, typu EP

2EP

Miareczkowanie liniowe i dynamiczne mV,pH typu EQ

2 EQ

Wersja zalecana dla mierczkowań niewodnych

tak

Miareczkowanie Dead stop

tak

Miareczkowanie pH stat

tak

Miareczkowanie ręczne

tak

Dozowanie

tak

Sporządzenie roztworów ( ręczne i automatyczne z podłączoną wagą )

tak

Wzory dla różnych obliczeń

tak

Metody standardowe

tak

Liczba metod

50

Oznaczanie wody metodą KF

tak

Podłączenie do autosamplera

tak

Setrowanie przez TitrSoft 3.0

tak