Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody

Czysta woda w laboratorium oraz podczas produkcji jest najważniejszym odczynnikiem chemicznym. Hydrolab oferuje systemy przekształcające wodę wodociągową w wodę spełniającą parametry w odpowiednich stopniach czystości zgodnie z normami: PN-EN ISO 3696:1999, CLSI, ASTM, IX, FP.

Czysta woda w laboratorium oraz podczas produkcji jest najważniejszym odczynnikiem chemicznym. Hydrolab oferuje systemy przekształcające wodę wodociągową w wodę spełniającą parametry w odpowiednich stopniach czystości zgodnie z normami: PN-EN ISO 3696:1999, CLSI, ASTM, IX, FP.

Najczęściej stosowanym rozpuszczalnikiem w laboratoriach jest woda. Jest ona regularnie używana do czyszczenia i stanowi podstawę kultur komórkowych, buforów i odczynników, przez co jakość wody ma decydujące znaczenie dla powodzenia eksperymentów. Chociaż wodę wodociągową można uznać za dość czystą, istnieje 5 klas zanieczyszczeń, które mogą stanowić problem dla zadań laboratoryjnych. Należą do nich: jony nieorganiczne, substancje organiczne, cząstki stałe/koloidy, bakterie i gazy. Klasy wody (stopnie 1-3) pomagają określić różne poziomy jakości wody z powodów technicznych i ekonomicznych. Pomaga to użytkownikowi wybrać odpowiednie urządzenie oczyszczające wodę dla konkretnego zastosowania. Jakość wody jest określana przez technologie stosowane do usuwania zanieczyszczeń. Powszechnie stosowane techniki oczyszczania obejmują: destylację, wymianę jonową, węgiel aktywny, filtry mikroporowate, ultrafiltrację, odwróconą osmozę, ciągłą dejonizację i promieniowanie ultrafioletowe (UV). Takie rozwiązania oferujemy w naszych urządzeniach. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.