Wirówka Model MPW 150R

Wirówka Model MPW 150R

Wirówka MPW-150R jest wysokowydajną mikrowirówką laboratoryjną z chłodzeniem. Znajduje ona szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju laboratoriach m.in. medycznych, naukowych i przemysłowych, biochemicznych, weterynaryjnych i innych.

Wirówka MPW-150R jest wysokowydajną mikrowirówką laboratoryjną z chłodzeniem. Znajduje ona szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju laboratoriach m.in. medycznych, naukowych i przemysłowych, biochemicznych, weterynaryjnych i innych. Wirówka zapewnia wszechstronność zastosowań, wysokie parametry wirowania oraz precyzję i powtarzalność procesów. Posiada szeroki zakres dostępnych wirników i innych elementów wyposażenia.

Cechy:

 • temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej prędkości każdego wirnika
 • funkcja opóźnionego startu
 • rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury
 • wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, schładzanie po wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury
 • bezobsługowy silnik indukcyjny
 • nowoczesny układ programowania
 • duży wyświetlacz graficzny LCD – wygaszanie ekranu po okresie bezczynności
 • intuicyjna zmiana wyświetlanych parametrów wirowania RPM/RCF
 • alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizujące stan pracy wirówki
 • dedykowany przycisk szybkiego schładzania wirówki do 4°C w czasie maksymalnym 6 minut
 • jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości lub RCF, czasu, temperatury
 • 100 programów użytkownika
 • 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania
 • regulacja prędkości/RCF
 • manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF)
 • dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości
 • tryb pracy ciągłej HOLD
 • praca w trybie SHORT
 • możliwość zmiany parametrów podczas wirowania
 • identyfikacja wirnika
 • automatyczne otwieranie pokrywy
 • złącze USB – rejestrowanie parametrów wirowania (komputer PC, bezpłatny program MPW-Editor)
 • zmiana języka menu ekranowego (PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, FR, SE)
 • blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła
 • programowe ustawianie gęstości dla próbek > 1,2g/cm3 (z automatyczną korektą prędkości maksymalnej)
 • komora wirowania ze stali nierdzewnej
 • szeroki zakres dostęnych wirników (na probówki 2ml/1,5ml, 1,8ml/1,6ml CRYO Sarstedt, 5ml Eppendorf, 15ml/10ml Falcon, PCR, kapilary 75mm

Bezpieczeństwo:

 • czujnik niewyważenia
 • blokada pokrywy podczas wirowania
 • blokada startu przy otwartej pokrywie
 • awaryjne otwieranie pokrywy
 • termiczne zabezpieczenie silnika
 • produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101

Producent:
MPW MED. INSTRUMENTS

Dane techniczne

Wyposażenie