Warsztaty Donserv

19.06.2023
Zapraszamy na warsztaty
które odbędą się w dniach 19, 20 i 21 czerwca 2023
w siedzibie firmy Donserv ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa

Warsztaty prowadzone przez: 

prof. dr hab. inż. Edmunda Kacę oraz

Patrycję Radzewicz

Radosława Kmiecika

W programie:

 1. Warsztaty praktyczne z metody oznaczania azotu metodą Kjedahla
 2. Pomiar (pojęcie pomiaru, rodzaje metod pomiarowych, obliczanie najlepszego przybliżenia wielkości mierzonej, rozproszenie wyników pomiaru).
 3. Błędy przypadkowe i systematyczne oraz charakterystyki metrologiczne pomiaru – precyzja, poprawność, obciążenie pomiaru
 4. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka w metrologii (wynik pomiaru jako realizacja zmiennej losowej, półprzedział ufności jako niepewność wyniku pomiaru, funkcja losowa złożona jako model wyniku pomiaru, funkcje zmiennych losowych)
 5. Niepewność pomiaru (wprowadzenie, źródła niepewności pomiaru i ich wizualizacja – diagram przyczyn i skutków, różne formy niepewności pomiaru)
 6. Metody obliczania niepewności pomiaru bezpośredniego (klasyfikacja niepewności, metoda typu A, metoda typu B, obliczanie niepewności rozszerzonej, przykłady)
 7. Metody obliczania niepewności pomiaru pośredniego (równania propagacji niepewności, budżet niepewności, przykłady – miareczkowanie, kalibracja standardu)
 8. Przykład szacowania niepewności związanej z wynikiem oznaczenia białka metodą Kjeldahla
  • Określenie menzurandu (procedura oznaczania, równanie menzurandu)
  • Identyfikacja możliwych źródeł niepewności
  • Szacowanie składowych niepewności
  • Obliczanie niepewności złożonej (m. in. z wykorzystaniem autorskiego programu w EXCEL oraz programu wg EURACHEM).
  • Analiza wyników uzyskanych podczas praktycznych warsztatów z oznaczania azotu w produktach spożywczych.

Uczestnicy otrzymają materiały z wykładów, oprogramowanie służące obliczaniu niepewności pomiarów oraz certyfikat uczestnictwa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Plan szczegółowy warsztatów

Niepewność pomiarów analitycznych i metody jej obliczania, z przykładem oznaczania białka wg metody Kjeldahla. 19.06-21.06.2023 rok

Pierwszy dzień: 19.06.06.2023 9.00 – 17.00 prowadzący: Patrycja Radzewicz, Radosław Kmiecik

 1. 9.00-10.00 Rejestracja uczestników
 2. 10.00 -11.00 Praktyczne aspekty oznaczania azotu i białka z wykorzystaniem metody Kjedhala
 • Podstawy teoretyczne metody
 • Etapy procesu: Mineralizacja; Destylacja; Miareczkowanie
 • Na które parametry procesu należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Punkty krytyczne procesu.
 1. Przerwa kawowa

11.30 – 17.30 Oznaczanie azotu metodą Kjedahla w praktyce- z wykorzystaniem urządzeń firmy Raypa

 • Przeprowadzenie analizy
 • Przedstawienie firmy Raypa oraz Donserv Wojciech Kaca
 • Dyskusje na temat praktycznych aspektów oznaczania białka metodą Kjedahla (punkty krytyczne, dobór odczynników do analizy, oznaczanie azotu nieamonowego….)

Podsumowanie pierwszego dnia warsztatów oraz spotkanie integracyjne

Drugi dzień: 20.06.2023 9.00-18.00 prowadzący: Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca

 1. 9.00-10.00 Pomiar (pojęcie pomiaru, rodzaje metod pomiarowych, obliczanie najlepszego przybliżenia wielkości mierzonej, rozproszenie wyników pomiaru).
 2. Przerwa kawowa
 3. 10.30 – 11.30 Błędy przypadkowe i systematyczne oraz charakterystyki metrologiczne pomiaru – precyzja, poprawność, obciążenie pomiaru
 4. Przerwa kawowa
 5. 12.00 – 13.00 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka w metrologii (wynik pomiaru jako realizacja zmiennej losowej, półprzedział ufności jako niepewność wyniku pomiaru, funkcja losowa złożona jako model wyniku pomiaru, funkcje zmiennych losowych)
 6. 13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
 7. 14.00 – 15.00 Niepewność pomiaru (wprowadzenie, źródła niepewności pomiaru i ich wizualizacja – diagram przyczyn i skutków, różne formy niepewności pomiaru)
 8. Przerwa kawowa
 9. 15.30 – 16.30 Metody obliczania niepewności pomiaru bezpośredniego (klasyfikacja niepewności, metoda typu A, metoda typu B, obliczanie niepewności rozszerzonej, przykłady)
 10. Przerwa kawowa
 11. 17.00 – 18.00 Metody obliczania niepewności pomiaru pośredniego (równania propagacji niepewności, budżet niepewności, przykłady – miareczkowanie, kalibracja standard

Trzeci dzień: 21.06.2023 8.00 – 13.00 prowadzący: Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca

 1. Przykład szacowania niepewności związanej z wynikiem oznaczenia białka metodą Kjeldahla
  • Określenie menzurandu (procedura oznaczania, równanie menzurandu)
  • Identyfikacja możliwych źródeł niepewności
  • Szacowanie składowych niepewności
  • Obliczanie niepewności złożonej (m. in. z wykorzystaniem autorskiego programu w EXCEL oraz programu wg EURACHEM).
  • Analiza wyników uzyskanych podczas praktycznych warsztatów z oznaczania azotu w produktach spożywczych.
 2. 13.00 -14.00 Obiad dla uczestników
 3. 14.00-15.00 Podsumowanie i zakończenie warsztatów

 

Koszt uczestnictwa: 1300 pln netto  

Przy rejestracji do 15.05.2023: 1200 pln

 

W programie również wieczorne spotkanie integracyjne z niespodzianką.

(koszty posiłków w trakcie wykładów oraz wieczornego spotkania w cenie)

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: warsztaty|donserv.pl| |warsztaty|donserv.pl lub poprzez wypełnienie formularza on-line
 

Kontakt:

W sprawie szczegółów dotyczących uczestnictwa, prosimy o kontakt z panią Patrycją Radzewicz  e-mail:warszaty|donserv.pl| |e-mail: warsztaty|donserv.pl tel. 602455795 lub z biurem firmy tel 22 863 19 30 lub z naszymi przedstawicielami handlowymi.

qrkod