Aparatura szklana QVF

Aparatura szklana QVF

QVF Engineering dysponuje najnowocześniejszą techniką produkcyjną dla podzespołów ze szkła borokrzemowego 3.3 wg DIN ISO 3585 oraz bogatym doświadczeniem przy zastosowaniu elementów i aparatury ze szkła w kombinacji z uzupełniającymi materiałami dla silnie korozyjnych i czystych mediów.

Jako przedstawicielstwo niemieckiej  f-my QVF  w Polsce poniżej przestawiamy adres strony internetowej http://www.qvf.com/.  

Uprzejmie prosimy o wybór  sprzętu i o kontakt z nami. Nasi specjaliści przyślą Państwu ofertę,  służą doradztwem technicznym, wszelkie zapytanie proszę kierować na  adres wojciech.kaca@donserv.pl

Poniżej przedstawiamy niektóre wybrane przez nas aplikacje. Każda aplikacja jest  inna dlatego prosimy o kontakt z nami celem wybrania właściwego rozwiązanie. Nasi specjaliści oraz ekspercie producenta firmy QVF bezpłatnie ustalą z Państwem najbardziej właściwe dla Was rozwiązanie

ELEMENTY I APARATURA ZE SZKŁA

QVF Engineering dysponuje najnowocześniejszą techniką produkcyjną dla podzespołów ze szkła borokrzemowego 3.3 wg DIN ISO 3585 oraz bogatym doświadczeniem przy zastosowaniu elementów i aparatury ze szkła w kombinacji z uzupełniającymi materiałami dla silnie korozyjnych i czystych mediów. Wszystkie elementy są częściami systemu modułowego. QVF Engineering zapewnia bezpieczeństwo, ekonomiczność, elastyczność i szybką dyspozycyjność.

Oferta zawiera:

 • systemy rurociągów dla różnych procesów
 • systemy rurociągów do odprowadzania ścieków i odpowietrzania
 • kolumny i aparatura dla
  • absorpcji
  • adsorpcji
  • destylacji
  • ekstrakcji
  • krystalizacji
 • aparatura do transportu ciepła i odparowywania
  • wymienniki ciepła - typu spiralnego
  • wymienniki ciepła - typu rurowego ze szkła, emalii, SiC
  • odparowywacze cienkowarstwowe
 • zbiorniki i reaktory zgodne z wymogami GMP DURAPACK® - wymienne wkłady wypełniające

QVF Engineering posiada certyfikację zgodną z DIN ISO 9002.

Sysytem modułowy QVF Engineering zawiera podzespoły o średnicach od 15 do 1000 mm.

a

Mixer-Settler DN 300 /600 do oczyszczania ścieków przemysłowych.

WłASNE ROZWIĄZANIA INŻYNIERII PROCESOWEJ DLA PRODUKCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Dla różnych zakresów zastosowań stoi do dyspozycji cały szereg wypracowanych rozwiązań:

 • oczyszczanie gazów wylotowych
  • chlorowodór (HCl)
  • bromowodór (HBr)
  • chlor (Cl2)
  • dwutlenek siarki (SO2)
  • trójtlenek siarki (SO3)
  • tlenki azotu (NOx)
  • węglowodory chlorowane
  • tlenek etylu
 • oczyszczanie ścieków z procesów technologicznych
  • odparowywanie
  • odprowadzanie lotnych składników
  • ekstrakcja (Fenol, Pirydyna, Jod)
  • oczyszczanie anaerobowo-biologiczne
 • urządzenia do produkcji kwasów i urządzenia odzyskujące
  • denitracja
  • H2SO4 – koncentracja i oczyszczanie
  • HNO3 – koncentracja
  • HCl – koncentracja
  • odzyskiwanie bromu

Rozwiązywania charakteryzują się wysokim bezpieczeństwem eksploatacji, pewną produkcją, przestrzeganiem obowiązujących przepisów i odzyskiem wartościowych surowców.

a

Urządzenia oczyszczające do ścieków przemysłowych o różnorodnym składzie. Schemat dwustopniowego urządzenia koncentracji kwasu ponitracyjnego.

TECHNIKA MINIPLANT APARATURA I URZĄDZENIA DLA PRAC ROZWOJOWO-BADAWCZYCH

Dzięki połączeniu możliwości aparatury szklanej z nauką Technika MINIPLANT doskonale służy do rozwiązywania postawionych nam problemów. Technika MINIPLANT dostarcza nam dane z procesu w małej skali. Aparatura nasza wyposażona jest w najnowocześniejsze systemy kontrolnopomiarowe on Line z bieżącą obserwacją całego procesu.

Naszą specjalnością są:

 • aparaty reakcyjne o pojemności od 1 do 10 litrów
 • kolumny DN 30 – DN 150 wysoko próżniowe, lustrzane
 • kolumny z półkami dzwonowymi (rektyfikacyjne)
 • wyparki z odparowywaniem filmowym
 • wyparki cienkowarstwowe
 • aparaty Mixer-Settler
 • systemy do wizualizacji procesu
 • systemy do bilansowania mas

Wszystkie aparaty są kompatybilne z programami

a

APARATURA ZE SZKŁA

Firma QVF oferuje instalacje ze szkła według indywidualnych potrzeb. Więcej konkretnych informacji uzyskasz kontaktując się z nami. Każda instalacja wymaga osobnego omówienia.

a

DESTYLACJA

Firma QVF oferuje aparaty do destylacji w różnych konfiguracjach i pojemnościach od kilku do kilkuset litrów, pod próżnią i bez. Więcej konkretnych informacji uzyskasz kontaktując się z nami. Każda instalacja wymaga osobnego omówienia.

a

EKSTRAKCJA

Firma QVF oferuje aparaty do ekstrakcji w wykonaniu laboratoryjnym i przemysłowym. Więcej konkretnych informacji uzyskasz kontaktując się z nami. Każda instalacja wymaga osobnego omówienia.

a

NUCZA FILTRACYJNA

Firma QVF oferuje nucze w różnych konfiguracjach. Więcej konkretnych informacji uzyskasz kontaktując się z nami. Każda instalacja wymaga osobnego omówienia.

a

INŻYNIERIA PROCESOWA

Firma QVF oferuje instalacje do oczyszczania gazów wylotowych, ścieków z procesów technologicznych, do produkcji kwasów, denitracji, koncentracja kwasów i inne. Więcej konkretnych informacji uzyskasz kontaktując się z nami. Każda instalacja wymaga osobnego omówienia.

a

KRYSTALIZACJA

Firma QVF oferuje krystalizatory w różnych konfiguracjach i pojemnościach od kilku do kilkuset litrów. Więcej konkretnych informacji uzyskasz kontaktując się z nami. Każda instalacja wymaga osobnego omówienia.

a

REAKTOR

Firma QVF oferuje reaktory chemiczne i bioreaktory w różnych konfiguracjach i pojemnościach od kilku do kilkuset litrów. Więcej konkretnych informacji uzyskasz kontaktując się z nami. Każda instalacja wymaga osobnego omówienia.

a

WYPARKA CIENKOWARSTWOWA

Firma QVF oferuje wyparki cienkowarstwowe w różnych konfiguracjach i pojemnościach od kilku do kilkuset litrów, w wykonaniu laboratoryjnym i przemysłowym. Więcej konkretnych informacji uzyskasz kontaktując się z nami. Każda instalacja wymaga osobnego omówienia.

a