Konsystometr Höpplera model KD 3.1

Konsystometr Höpplera model KD 3.1

Opracowany został nowy typ wiskozymetru Höpplera do tych zastosowań, w których narodowe normy do pomiaru lepkości nakazują stosowanie układu pomiarowego opartego na opadającej kulce oraz w tych przypadkach, w których nie jest możliwe uzyskanie dobrej powtarzalności wyników pomiarów za pomocą wiskozymetrów rotacyjnych lub kapilarnych z powodu przekroczenia ich zakresu pomiarowego oraz na skutek występującego efektu poślizgu przyściennego.

Konsystometr Höpplera model KD 3.1

  • Opracowany został nowy typ wiskozymetru Höpplera do tych zastosowań, w których narodowe normy do pomiaru lepkości nakazują stosowanie układu pomiarowego opartego na opadającej kulce oraz w tych przypadkach, w których nie jest możliwe uzyskanie dobrej powtarzalności wyników pomiarów za pomocą wiskozymetrów rotacyjnych lub kapilarnych z powodu przekroczenia ich zakresu pomiarowego oraz na skutek występującego efektu poślizgu przyściennego
  • Nasze przedsiębiorstwo może zaoferować, unikalny w obecnym czasie, wiskozymetr Höpplera HÖPPLER® KD przeznaczony do dokładnego pomiaru lepkości nieprzezroczystych płynów, począwszy od cieczy o niskiej lepkości aż do płynów o wysokiej lepkości, jaką wykazują smary
  • Prędkość zanurzania się kulki z prętem jest rejestrowana automatycznie. Zintegrowany mikroprocesor oblicza lepkość dynamiczną, która jest wyświetlana wraz z czasem trwania pomiaru i temperaturą mierzonej substancji
  • Stosując różne obciążniki, możliwe jest uzyskanie różnych naprężeń ścinających, a więc poznanie także właściwości cieczy nienewtonowskich. Korzystając z łącza szeregowego typu RS 232 i drukarki, można uzyskiwać wydruki mierzonych wartości

WISKOZYMETR HOPPLERA - CECHY

  • Zakres lepkości, (Pas) - 0,001 ... 2 x 106
  • Część zakresu pomiarowego wykonywanego:
  • (za pomocą pięciu szklanych kulek) - 0,001 ... 4,5 x 103
  • (za pomocą pięciu kulek metalowych) - 2,5 x 103... 2 x 106
  • Zakres temperatur (°C) - -30 ...+120°C

Zastosowanie:
Urządzenie spełnia normy DIN 53015, ISO 12058

Producent:
RHEOTEST, Niemcy

1.

Szklane naczynie pomiarowe KZ 0,01 1 do 1x102

nr kat. 3011.2.10700

2.

Szklane naczynie pomiarowe KZ 0,1 50 do 1,5x103

nr kat. 3011.2.10800

3.

Szklane naczynie pomiarowe KZ 1 8x102 do 1,8x104

nr kat. 3011.2.10900

4.

Szklane naczynie pomiarowe KZ 10 104 do 3x105

nr kat. 3011.2.11000

5.

Szklane naczynie pomiarowe KZ 100 2x105 do 4,5x106

nr kat. 3011.2.11100

6.

Metalowe naczynie pomiarowe MS 2,5x106 do 2x109

nr kat. 3011.2.11200

7.

Pręt I z kulką szklaną śr. 16 mm, dla wszystkich szklanych naczyń pomiarowych

nr kat. 3011.2.11400

8.

Pręt II z kulką metalową śr. 12,7 mm, dla metalowych naczyń pomiarowych MS

nr kat. 3011.2.11500

9.

Pręt III z kulką metalową śr. 8 mm, dla metalowych naczyń pomiarowych MS

nr kat. 3011.2.11600

10

Pręt stożkowy dla metalowych naczyń pomiarowych MS

nr kat. 3011.2.12000

11

Miernik do porównywania przepływów granicznych

nr kat. 3011.2.13000