Lepkościomierze - konsystometry

Wiskozymetr, lepkościomierz lub reometr to urządzenie pomiarowe służące do określania wewnętrznego oporu przepływu cieczy lub jej lepkości. Termin lepkość odnosi się zazwyczaj do lepkości przy ścinaniu, tzn. do tego, jak materiał reaguje na ścinanie. Wiskozymetry obrotowe z obracającymi się wrzecionami lub wirnikami lub wiskozymetry karbowane, są najczęściej używanymi narzędziami do pomiaru lepkości cieczy. Jednakże lepkość cieczy może być również mierzona na podstawie rozciągania. Terminem technicznym, który się do tego odnosi, jest lepkość rozciągania.

Wiskozymetry są często używane w laboratoriach, ale mają również bardziej praktyczne zastosowanie w przemyśle. Lepkościomierz może być ważnym elementem w procesie kontroli jakości. Można zaoszczędzić czas i pieniądze, umieszczając wiskozymetr na linii produkcyjnej i dokonując pomiarów lepkości płynów w czasie rzeczywistym.

RHEOTEST oferuje szereg ręcznych, przenośnych, stacjonarnych i procesowych wiskozymetrów czasu rzeczywistego, które mierzą lepkość dynamiczną i kinematyczną płynów. Urządzenia do pomiaru lepkości pozwalają użytkownikom na wykonywanie prostych, jednopunktowych pomiarów w terenie i w laboratorium.