Lepkościomierz rotacyjny LAMY RHEOLOGY First Plus

Lepkościomierz rotacyjny LAMY RHEOLOGY First Plus

Reometr LAMY First Plus jest podstawowym urządzeniem do pomiarów lepkości w zakresie 1 ÷ 180 000 000 mPa·s z wrzecionowymi geometriami pomiarowymi.

Reometr LAMY First Plus jest podstawowym urządzeniem do pomiarów lepkości w zakresie 1 ÷ 180 000 000 mPa·s z wrzecionowymi geometriami pomiarowymi.

Sterowanie funkcjami pomiarowymi odbywa się za pomocą 7-calowego, dotykowego kolorowego wyświetlacza, na którym wyświetlane są również wszystkie wartości pomiarowe, jak lepkość, prędkość obrotowa, moment obrotowy, współczynnik tarcia, temperatura procesu, czas procesu, a także zastosowany system pomiarowy.  Zmierzona wartość lepkości podawana jest w jednej z dwóch możliwych do wyboru jednostek: cP lub mPa·s.

Jako wyposażenie pomiarowe stosowane są dyski lub wrzeciona, odpowiednio do spodziewanej lepkości badanej podróbki.

Typ instrumentu

Lepkościomierz rotacyjny

Zakres prędkości obrotowych

0,3 ÷ 250 rpm (płynny)

Zakres pomiaru temperatury

Od - 50 °C do + 300 °C

Zakres momentu obrotowego

0,005 ÷ 13 mNm

Dokładność

± 1 % w pełnym zakresie

Powtarzalność

± 0,2 %

Zakres lepkości

1 ÷ 180 000 000 mPa·s w zależności od wybranego systemu pomiarowego

Wyświetlacz

7 cali, kolorowy, dotykowy

Wyświetlane parametry

 • Lepkość (cP lub mPa·s)
 • Prędkość obrotowa
 • Moment obrotowy
 • Temperatura
 • Czas procesu
 • System pomiarowy
 • Data i czas rzeczywisty

Funkcje dodatkowe

 • Funkcja „operator” chroniąca przed dostępem poprzez 4cyfrowy kod
 • Funkcja obliczania lepkości kinematycznej poprzez wprowadzenie gęstości próbki
 • Możliwość sterowania poprzez dedykowane (opcjonalne) oprogramowane komputerowe
 • Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej drukarki wyników
 • Możliwość stosowania systemu termostatującego próbkę

Zasilanie

90-240 VAC 50/60 Hz

Wyjście analogowe

4 – 20 mA

Wyjścia komputerowe

RS232 Port i USB

Wyjście drukarki

USB Host Port

Wymiary

Jednostka pomiarowa: D180 x S135 x W250 mm

Podstawa statywu: D280 x S200 x W30 mm

Wysokość statywu (pręta): 500 mm

Waga urządzenia: 6,7 kg