Kapilary Cannon-Fenske SCHOTT

Kapilary Cannon-Fenske SCHOTT

Kapilary Cannon-Fenske oraz wiskozymetry Cannon-Fenske służą do pomiaru lepkości kinematycznej w zakresie 0,4 - 20 000 mm²/sek., wielkość badanej próbki 7 - 10 ml.

Kapilary Cannon-Fenske oraz wiskozymetry Cannon-Fenske służą do pomiaru lepkości kinematycznej w zakresie 0,4 - 20 000 mm²/sek., wielkość badanej próbki 7 - 10 ml.

Specyfikacja w załączonej dokumentacji poniżej opisu produktu.

Zastosowanie:
Pomiary lepkości kinematycznej w sposób automatyczny lub ręczny

Producent:
SI Analytics (dawny SCHOTT), Niemcy