Kapilary Micro Ubbelohde z TC SCHOTT

Kapilary Micro Ubbelohde z TC SCHOTT

Kapilary Micro Ubbelohde z TC oraz wiskozymetry micro Ubbelohde z TC zalecane są do pomiaru lepkości kinematycznej do cieczy nietransparentnych o małej objętości próbki 3-4 ml (np. przepracowane oleje). Wykonywane są w wersjach standardowych jak i w wersji do automatów płucząco/myjących.

Kapilary Micro Ubbelohde z TC oraz wiskozymetry micro Ubbelohde z TC zalecane są do pomiaru lepkości kinematycznej do cieczy nietransparentnych o małej objętości próbki 3-4 ml (np. przepracowane oleje). Wykonywane są w wersjach standardowych jak i w wersji do automatów płucząco/myjących.

Zastosowanie: pomiary lepkości kinematycznej w sposób automatyczny, pomiary wykonywane za pomocą następujących kapilar: Micro Ubbelohde z TC według norm DIN 51562

Producent:
SI Analytics (dawny SCHOTT), Niemcy