Kapilary Ostwald SCHOTT

Kapilary Ostwald SCHOTT

Kapilary Ostwald oraz wiskozymetry Ostwald służą do pomiaru lepkości kinematycznej w zakresie 0.004 - 10 mm²/sek., wielkość badanej próbki 2 ml.

Kapilary Ostwald oraz wiskozymetry Ostwald służą do pomiaru lepkości kinematycznej w zakresie 0.004 - 10 mm²/sek., wielkość badanej próbki 2 ml.
Specyfikacja w załączonej dokumentacji poniżej opisu produktu.

Zastosowanie: pomiary lepkości kinematycznej w sposób automatyczny lub ręczny

Producent:
SI Analytics (dawny SCHOTT), Niemcy