Kapilary Ubbelohde SCHOTT

Kapilary Ubbelohde SCHOTT

Kapilary Ubbelohde z TC oraz wiskozymetry Ubbelohde z TC zalecane są do pomiaru lepkości kinematycznej do cieczy nietransparentnych (np. przepracowane oleje). Wykonywane są w wersjach standardowych jak i w wersji do automatów płucząco/myjących.

Kapilary Ubbelohde z TC oraz wiskozymetry Ubbelohde z TC zalecane są do pomiaru lepkości kinematycznej do cieczy nietransparentnych (np. przepracowane oleje). Wykonywane są w wersjach standardowych jak i w wersji do automatów płucząco/myjących.

Zastosowanie: pomiary lepkości kinematycznej w sposób automatyczny, pomiary wykonywane za pomocą następujących kapilar: Ubbelohde z TC według norm DIN 51562, ISO DIS 3105 (BS-IP-SL)

Producent:
SI Analytics (dawny SCHOTT), Niemcy