Kapilary Ubbelohde z TC SCHOTT

Kapilary Ubbelohde z TC SCHOTT

Szczególnie Kapilary Ubbelohde z TC , wiskozymetry Ubbelohde z TC zalecane są do pomiaru lepkości kinematycznej do cieczy nietransparantnych, np. przepracowane oleje. Wykonywane są w wersjach standardowych jak i w wersji do automatów płucząco/myjących.

Szczególnie Kapilary Ubbelohde z TC , wiskozymetry Ubbelohde z TC zalecane są do pomiaru lepkości kinematycznej do cieczy nietransparantnych, np. przepracowane oleje. Wykonywane są w wersjach standardowych jak i w wersji do automatów płucząco/myjących.

Zastosowanie: pomiary lepkości kinematycznej w sposób automatyczny, pomiary wykonywane za pomocą następujących kapilar:

Ubbelohde z TC według norm DIN 51562, ISO DIS 3105 (BS-IP-SL)

Więcej parametrów na poniższym PDF

Producent:
SI Analytics (dawny SCHOTT), Niemcy