Lepkościomierz model AVS 370 SCHOTT

Lepkościomierz model AVS 370 SCHOTT

Zawiera w dostawie kompletną, gotową do pracy jednostkę wykonawczą, pompę do wprowadzania substancji pomiarowej do kapilary na zasadzie „podciśnienia” lub „nadciśnienia” do wyboru oraz software WinVisco 370. Kompletny system do pomiaru lepkości składa się z: łaźni do pomiarów lepkości, statywu pomiarowego, jednostki kontrolno-wykonawczej AVS 370 oraz komputera PC.

Zawiera w dostawie kompletną, gotową do pracy jednostkę wykonawczą, pompę do wprowadzania substancji pomiarowej do kapilary na zasadzie „podciśnienia” lub „nadciśnienia” do wyboru oraz software WinVisco 370. Kompletny system do pomiaru lepkości składa się z: łaźni do pomiarów lepkości, statywu pomiarowego, jednostki kontrolno-wykonawczej AVS 370 oraz komputera PC. Urządzenie zapewnia szybkie i powtarzalne przeprowadzanie w sposób automatyczny serii pomiarów czasu przepływu, wyznaczanie lepkości oraz ocenę wyników wraz z ich dokumentacją.

Oprogramowanie WinVisco 370 posiada możliwość obsługi równoległej do 8 jednostek pomiarowo-wykonawczych oraz pozwala na wyznaczanie min. wartości średniej czasów przepływu, odchyłki standardowej [%], gęstości [g/ml], lepkości dynamicznej [mPas] i daje możliwość wprowadzania własnych wzorów przeliczeniowych.

Zastosowanie: pomiary lepkości kinematycznej w sposób automatyczny, pomiary wykonywane za pomocą następujących kapilar: Ubbelohde (DIN, ISO, ASTM, Micro), Micro-Ostwald według norm: DIN 51562 część 1, ISO DIS 3105, ISO 3105, ASTM D2515, ASTM D446, DIN 562 część 2

Producent:
SI Analytics (dawny SCHOTT), Niemcy

Zakres pomiarowy czasu:

do 9999,99 s z rozdzielczością 0,01 s

Zakres pomiarowy lepkości:

dla nadciśnienia: 0,35 ... 1 800 mm2/ s (cSt)
dla podciśnienia: 0,35 ... 5 000 mm2/ s (cSt)

Mierzony parametr:

czas przepływu [s]

Dokładność pomiaru czasu przepływu:

± 0.01 %

Mierzone wartości wyświetlane na monitorze komputera PC.

Tak

Dokładność wyświetlania:

± 1 cyfra (0,01 s)

Ciśnienie pompy kontrolowane automatycznie.

Tak

Programowanie czasu termostatowania przed pomiarami:

0...20 minut.

Możliwość wyboru serii pomiarów:

maksymalnie do 10, jeden po drugim.