Lepkościomierz model AVS 470 SCHOTT

Lepkościomierz model AVS 470 SCHOTT

System pomiarowy do automatycznego pomiaru lepkości z czujnikami przewodności cieplnej TC lub optoelektrycznymi. Kompletny system do pomiaru lepkości składa się z: łaśni do pomiarów lepkości, statywu pomiarowego, jednostki kontrolnowykonawczej AVS 470.

System pomiarowy do automatycznego pomiaru lepkości z czujnikami przewodności cieplnej TC lub optoelektrycznymi. Kompletny system do pomiaru lepkości składa się z: łaśni do pomiarów lepkości, statywu pomiarowego, jednostki kontrolnowykonawczej AVS 470. Moduł kontrolno – pomiarowy AVS 470 jest urządzeniem wolnostojącym, pracującym niezależnie. Nie wymaga podłączenia do komputera PC. Urządzenie zapewnia szybkie i powtarzalne przeprowadzanie w sposób automatyczny serii pomiarów czasu przepływu, wyznaczanie lepkości oraz ocenę wyników wraz z ich dokumentacją w postaci wydruku.

Wbudowane oprogramowanie w urządzeniu AVS 470 obsługuje 1 stanowisko pomiarowo-wykonawcze. Pozwala na wyznaczanie min. wartości średniej czasów przepływu, odchyłki standardowej [%], gęstości [g/ml], lepkości dynamicznej [mPas] i daje możliwość wprowadzania własnych wzorów przeliczeniowych.

Zastosowanie: pomiary lepkości kinematycznej w sposób automatyczny, pomiary wykonywane za pomocą następujących kapilar: Ubbelohde (DIN, ISO, ASTM, Micro), Micro-Ostwald według norm: DIN 51562 część 1, ISO DIS 3105, ISO 3105, ASTM D2515, ASTM D 446, DIN 562 część 2

Producent:
SI Analytics (dawny SCHOTT), Niemcy

Zakres pomiarowy czasu:

do 9999,99 s z rozdzielczością 0,01 s

Zakres pomiarowy lepkości:

dla nadciśnienia: 0,35 ... 1 800 mm2/ s (cSt)
dla podciśnienia: 0,35 ... 5 000 mm2/ s (cSt)

Mierzony parametr:

czas przepływu [s]

Dokładność pomiaru czasu przepływu:

± 0.01 %

Mierzone wartości wyświetlane na wbudowanym wyświetlaczu jednostki AVS 470.

tak

Dokładność wyświetlania:

± 1 cyfra (0,01 s)

Ciśnienie pompy kontrolowane automatycznie.

Tak

Programowanie czasu termostatowania przed pomiarami:

0...20 minut.

Możliwość wyboru serii pomiarów:

maksymalnie do 99, jeden po drugim.