Liofilizator Epsilon model 2-6D LSCplus

Liofilizator Epsilon model 2-6D LSCplus

Liofilizacja jest najbardziej łagodnym procesem suszenia produktów. Opiera się ona na fizycznym zjawisku sublimacji, tzn. bezpośredniego przechodzenia rozpuszczalnika ze stanu stałego w stan gazowy. Proces ten eliminuje większość zmian enzymatycznych, bakteryjnych czy chemicznych zachodzących przy standardowym suszeniu produktów.

Liofilizacja jest najbardziej łagodnym procesem suszenia produktów. Opiera się ona na fizycznym zjawisku sublimacji, tzn. bezpośredniego przechodzenia rozpuszczalnika ze stanu stałego w stan gazowy. Proces ten eliminuje większość zmian enzymatycznych, bakteryjnych czy chemicznych zachodzących przy standardowym suszeniu produktów.

Liofilizatory serii Epsilon ze sterownikiem LSCplus to bardzo nowoczesne urządzenia pilotowe

przeznaczone głównie do liofilizacji większych ilości materiałów biologicznych na tacach oraz do produkcji pilotowej produktów farmaceutycznych z możliwością zamykania buteleczek w próżni.Zaprojektowane by realizować procesy liofilizacji tak, jak w dużych urządzeniach przemysłowych- zamrażanie i liofilizacja na półkach z cieczową regulacją temperatury, w komorze suszenia oddzielonej od komory kondensatora lodu (D-double chamber system ). Spełniają wszelkie wymagania przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii. Produkowane z uwzględnieniem dodatkowych wymagań klientów jak np. boks laminarny, manipulator lub sterylizacja H2O2.

Zastosowane rozwiązania pozwalają na:

 • kontrolowane przeprowadzenie procesu zamrażania i suszenia różnorodnych produktów- automatyczna regulacja ciśnienia, pomiar czasu przebiegu procesu, kontrola temperatury kondensatora lodu, kontrola temperatury półek , kontrola temperatury i rezystancji produktu oraz określanie jego punktu eutektycznego
 • wykorzystanie szerokiej gamy wymiennego wyposażenia do suszenia materiału na półkach lub w naczyniach podłączanych do zaworów gumowych

Zastosowanie:

Liofilizacja materiałów;

 • biologicznych
 • żywności
 • produktów farmakologicznych
 • osadów
 • produktów chemicznych
 • materiałów archeologicznych

Parametry techniczne:

Maksymalna pojemność kondensatora lodu 6 kg

Wydajność kondensatora lodu 4 kg/24h

Minimalna temperatura kondensatora lodu -85°C

Zastosowany sterownik mikroprocesorowy LSCplus z kolorowym wyświetlaczem graficznym – ekranem dotykowym VGA-TFT pozwala na „intuicyjną obsługę” i pełną kontrolę procesu liofilizacji (zamrażania, suszenia właściwego i dosuszania), w języku polskim, poprzez :

 • Zadawanie i utrzymywanie potrzebnej temperatury półek, na etapie zamrażania i liofilizacji. Cyrkulacja cieczy wewnątrz półek zapewnia dokładną regulację temperatury w zakresie od -50°C do +60 °C.
 • Ciągłą kontrolę temperatury produktu – zastosowanie oddzielnych czujników PT 100. Możliwe jest podłączenie 3 czujników temperatury produktu lub czujnika temperatury i rezystancji produktu LyoRx.
 • Zadawanie i utrzymywanie właściwego dla danego produktu ciśnienia w zakresie od 6,1 do 0,005 mbar, co umożliwia prawidłowe i ekonomiczne przeprowadzenie procesu.
 • Bieżącą kontrolę temperatury kondensatora lodu.
 • Cyfrowy odczyt w/w parametrów.
 • Pracę w trybie manualnym lub programowym z prezentacją programu w postaci wykresu.
 • Wizualizację pracy głównych podzespołów liofilizatora- schemat funkcjonalny.
 • Sygnalizację błędów oraz kontrolę czasu pracy pompy próżniowej.
 • System szybkiego rozmrażania kondensatora lodu gorącym gazem ( odwrócenie obiegu chłodniczego)- programowanie czasu i temperatury rozmrażania.
 • Możliwość zewnętrznego gromadzenia danych przez złącze USB

Zastosowanie sterowanego, pośredniego zaworu pomiędzy komorą suszenia i komorą kondensatora lodu umożliwia przeprowadzenie testu wzrostu ciśnienia do określania momentu zakończenia procesu.

Komora suszenia i komora kondensatora lodu wykonane są ze stali kwasoodpornej zgodnie ze standardami GMP i GLP.

Zasilanie 3 x 400V/ 50 Hz

Wymiary urządzenia (szer.x wys.x głęb.) 860 x 1100 x 650 mm

Waga ok. 330 kg

Liofilizator wyposażony jest w złącze RS 232 i/lub USB co umożliwia podłączenie do komputera i rejestrację oraz dokumentowanie przebiegu procesu z użyciem oprogramowania LyoLog plus lub LPC plus.

Producent
Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH - Niemcy

Opcje wyposażenia do wyboru:

Zamrażanie i liofilizacja materiału na tacach

 • od 3 do 6 chłodzonych i grzanych półek 225 x 300 mm. Maksymalna powierzchnia półek 0,4 m2
 • tace ze stali kwasoodpornej, tace ze stali kwasoodpornej teflonowane

Zamrażanie i liofilizacja materiału w buteleczkach z opcją próżniowego zamykania

 • od 2 do 3 chłodzonych i grzanych półek 225 x 300 mm. Maksymalna powierzchnia półek 0,2 m2
 • ramki z wysuwanym dnem
 • buteleczki, korki, kapsle, kapslownice
 • termobloki
 • Liofilizacja w naczyniach szklanych
 • manifold z 8 lub 12 zaworami gumowymi
 • naczynia do liofilizacji

Pompa próżniowe olejowa dwustopniowa z filtrem wylotowym, o wydajności 10 m3/h

Opcje dodatkowe:

 • drzwi stalowe
 • montaż do pomieszczenia czystego „clean room”
 • boks laminarny
 • waga do ważenia buteleczek w próżni
 • sterylizacja H2O2
 • kwalifikacja IQ/OQ