Liofilizatory pilotowe

Produkcja przemysłowa wymaga precyzyjnego dopracowania poszczególnych parametrów całego procesu, co wymaga przeprowadzenia testów na odpowiednio mniejszą skalę. Liofilizatory pilotowe zostały zaprojektowane tak, by odzwierciedlać działanie większych maszyn przemysłowych. Pozwalają one na łagodne suszenie znacznych partii materiału — żywności, produktów chemicznych, farmakologicznych oraz pokrewnych — co pozwala uzyskać wymierne rezultaty bez angażowania całej infrastruktury produkcyjnej.

Liofilizacja opiera się na naturalnym zjawisku sublimacji. Polega ona na bezpośredniej zmianie stanu skupienia rozpuszczalnika z ciekłego na gazowy — w odróżnieniu od klasycznych metod suszenia, zmiany enzymatyczne, chemiczne i biologiczne są tutaj ograniczone.

 

Liofilizatory przemysłowe

Pojemność kondensatora lodu w liofilizatorach pilotowych plasuje się w zakresie od kilku do kilkunastu kilogramów, co wprost przekłada się na wydajność. Istotnym aspektem jest również jakość wykonania kluczowych komponentów — komora suszenia wykonana została ze stali kwasoodpornej, która spełnia standardy GMP i GLP.