Miernik poziomu serii MP

Miernik poziomu serii MP

Izotopowy Przekaźnik Poziomu typ MP-03, MP-04 zwany dalej Miernikiem przeznaczony jest do bezstykowego pomiaru i sygnalizacji przekroczenia zadanego poziomu w zbiornikach, zatkania przez medium technologiczne kanałów przelotowych itp.. Wynik podawany jest na wyświetlaczu cyfrowym i wyjściach przekaźnikowych miernika. Dzięki zastosowaniu czułych komór jonizacyjnych i mikroprocesorowego systemu obróbki sygnału możliwe jest parametryczne zadawanie progów włączania i wyłączania przekaźnika oraz czasów jego zadziałania (już od 0,1 sek).

Zapraszamy na stronę producenta: http://www.polonizot.pl/produkty/225,Mierniki+poziomu.html

Zastosowanie:
Bezstykowy, ciągły pomiar poziomu cieczy: na linii produkcyjnej, rurociągach, kotłach, zbiornikach w strefach zagrożonych wybuchem bądź iskrzeniem,

Izotopowy Przekaźnik Poziomu typ MP-03, MP-04 zwany dalej Miernikiem przeznaczony jest do bezstykowego pomiaru i sygnalizacji przekroczenia zadanego poziomu w zbiornikach, zatkania przez medium technologiczne kanałów przelotowych itp.. Wynik podawany jest na wyświetlaczu cyfrowym i wyjściach przekaźnikowych miernika. Dzięki zastosowaniu czułych komór jonizacyjnych i mikroprocesorowego systemu obróbki sygnału możliwe jest parametryczne zadawanie progów włączania i wyłączania przekaźnika oraz czasów jego zadziałania (już od 0,1 sek).

Producent:
Polon-Izot sp. z o.o., Polska