Mierniki poziomu

Mierniki i sygnalizatory poziomu są wykorzystywane do bezstykowych, ciągłych pomiarów poziomu cieczy, kruszyw, proszków i ciał stałych. Wiązka promieniowania, po przejściu przez badaną próbkę, pada na detektor obliczający zmiany promieniowania. Program przelicza różnicę tych zmian na wielkość poziomu. Cyfrowoanalogowe dane z urządzenia mogą być wykorzystane do sterownia pompami, zaworami lub innymi elementami wykonawczymi regulującymi mierzony poziom.

Zastosowanie:

 • Pomiar poziomu stężonych roztworów takich jak kwasy, zasady czy sole oraz zawiesiny.
 • Monitorowanie procesu krystalizacji oraz polimeryzacji.
 • Pomiar poziomu ciał stałych na przykład kruszywa na taśmociągach.
 • Pomiar poziomu proszków.
 • Pomiar stopnia napełnienia butli, zbiorników.

Funkcje:

 • Pomiar i sygnalizacja mierzonego poziomu.
 • Wynik pomiaru podawany jest na wyświetlaczu cyfrowym i wyjściach analogowo-cyfrowych.
 • Praca ciągła przystosowana do panujących warunków przemysłowych.
 • Automatyczna rejestracja i archiwizacja wyników.
 • Automatyczna korekta temperaturowa.
 • Protokoły: MODBUS RTU, HART.