Bufory kalibracyjne

Bufory kalibracyjne

Jakość kalibracji wpływa na zmierzoną wartość. Dlatego rozwiązania buforowe są odpowiedzialne za niezawodność pomiaru pH. Bufor, jego zmiana pod wpływem warunków środowiskowych, wpływa na jakość kalibracji, a tym samym na dokładność pomiaru.

Doskonale bezpieczne bufory

Pewna kalibracja - unikalne roztwory buforowe w szklanych ampułkach.

Jakość kalibracji wpływa na zmierzoną wartość. Dlatego rozwiązania buforowe są odpowiedzialne za niezawodność pomiaru pH. Bufor, jego zmiana pod wpływem warunków środowiskowych, wpływa na jakość kalibracji, a tym samym na dokładność pomiaru. Nasze roztwory buforowe w ampułkach szklanych cechują się 100% pewnością podczas kalibracji i pomiaru. Roztwory buforowe są wolne od środków konserwujących dzięki sterylizacji gorącą parą. Zamknięte w szklanych ampułkach roztwory buforowe zachowują niezmienność parametrów przez okres do 5 lat.