pH-metry

pH-metr jest przyrządem naukowym, który mierzy aktywność jonów wodorowych w roztworach wodnych, wskazując ich kwasowość lub zasadowość wyrażoną jako pH. Pehametr mierzy różnicę potencjałów elektrycznych między elektrodą pH a elektrodą odniesienia, dlatego też pehametr jest czasami określany jako „pehametr potencjometryczny”. Różnica potencjałów elektrycznych odnosi się do kwasowości lub pH roztworu. Pehametry są używane w wielu zastosowaniach, od eksperymentów laboratoryjnych po kontrolę jakości.

pH-metry są wykorzystywane do pomiaru pH wody czystej, ultraczystej, ścieków bytowych lub chemicznych oraz między innymi past, produktów spożywczych takich jak mięso lub sery a także określenia pH produktów kosmetycznych zawierających co najmniej śladowe ilości wody. Dla rolnictwa oferujemy pH-metry odpowiednie do pomiarów pH gleby lub roztworów stosowanych do nawadniania.
W zależności od miejsca pracy można rozróżnić:

  • pH-metry przenośne – terenowe.
  • pH-metry laboratoryjne – stacjonarne.
  • pH-metry przemysłowe – do pomiarów ciągłych.

Proponujemy także przyrządy umożliwiające oprócz pomiaru pH pomiar innych właściwości próbki.

Istotnym czynnikiem prawidłowego pomiaru jest dobranie odpowiedniej elektrody pH. Odpowiednie dopasowanie elektrody do warunków pracy przełoży się na jej długie i bezawaryjne działanie.